70 000 лв. за спортните клубове в Търговище

70 000 лв. за стимулиране на спортните клубове отделя Община Търговище. Ззаложените средства са с 10 000 лв. повече от миналата година. Заявленията за финансово подпомагане се приемат от днес до 15 февруари включително в Центъра за административно обслужване. Комисия, назначена със заповед на кмета д-р Дарин Димитров, ще извърши разпределението на парите в срок до 31 март.

Средствата ще се разпределят съгласно новата Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, приета вчера от Общинския съвет. Подпомагането ще се дава на база получени точки, в зависимост от спортните постижения на състезателите/ отборите, и вида на състезанията, в които са участвали. Клубовете, които приемат домакинство на спортни форуми, ще получават по 100 точки допълнително. Финансирането за един клуб не може да превишава 18% от общия размер на средствата, които Община Търговище отделя за подпомагане.