Работа на 16 години

Снимка: pixabay.com

Облекчена е процедурата, по която Инспекцията по труда издава разрешение за назначаване на непълнолетни на работа. Вече не се изисква декларация от родители  и удостоверение от училище. Освен това, документите са същите, каквито се изискват и при назначаването на всички останали работници. Според трудовото законодателство, работодателят е длъжен да създаде облекчени условия за работа за работниците от 16 до 18-годишна възраст, каза за Радио Шумен директорът на шуменската инспекция по труда Стела Методиева.

"Работното време на работниците и служителите, които не са навършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при 5-дневна работна седмица. Законодателят е регламентирал, че нощният труд е забранен за непълнолетни. За работници и служители, които не са навършили 18 години, нощен е трудът, който се полага от 20 ч. до 6 ч.", посочи тя.

Работниците на възраст от 16 до 18 години също имат право на платен годишен отпуск, който е не по-малко от 26 работни дни, каза още Стела Методиева.