Нов социален проект

Читалището в град Антоново
Снимка: Валери Леков

Нов социален проект ще се реализира в община Антоново.

Кметът Хайредин Мехмедов е подписал договор за безвъзмездна финансова помощ в Министерството на труда и социалната политика. Проектът е за социално-икономическа интеграция на уязвими общности, подобряване достъпа до образование цели, повишаване качеството на живот, социално включване и трайна интеграция.

Партньорски организации са Детската градина "Шестте ястребинчета", читалище "Хр. Ботев" и Център "Амалипе". 

Срокът на проекта е 18 месеца. Общата му стойност е над 710 000 лв. Чрез него ще бъде осигурена заетост на общо 27 души.