Община даде два заема

Снимка: Светломир Киров

Два временни безлихвени заема ще бъдат отпуснати от общинския бюджет на Кубрат. Това решиха местните общински съветници. 15 000 лева ще бъдат предоставени на Сдружението с нестопанска цел „МИГ Завет – Кубрат“ за погасяване на закъснели плащания, а 29 000 лв. ще бъдат заети на ВиК „Меден Кладенец“ за погасяване на заема към Енерго про.

Общинският съвет реши още да предостави лек автомобил от ВиК "Меден кладенец" за временно ползване за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в Кубрат.