Над 3,66 млн. повиквания са били приети на тел. 112 за година

През 2018 година в Националната система "112" са приети 3 663 790 повиквания, от които 1 918 861 с конкретни искания нa граждани зa оказване на помощ (реални сигнали). Към службите за спешно реагиране са изпратени 1 379 828 инцидента.

"Наблюдава се тенденция на намаляване броя на приетите повиквания, като през 2018 година те са с 10% по-малко спрямо предходната година. Това се дължи на проведените информационни инициативи за разясняване предназначението на телефон 112 и на предприетите меркi за търсене на отговорност и издаване на наказателни постановления на граждани, които злоумишлено използват телефон 112." обясни Цветомир Цеков - директор на Национална система 112

Нараства делът на регламентираните повиквания от приетите повиквания - 47% през 2016 r., 50% през 2017 г. и 52% през 2018 г., като най-много сигнали са насочени към СДВР и ОДМВР - близо 624 хил.

Сн. Божидар ЯневОт април 2018 г. в действие е системата еСаll, използвана в моторните превозни средства, която при тежки пътнотранспортни произшествия осъществява автоматично повикване до телефон 112. Осигурен е достъп и на хора с говорни и/или слухови увреждания до услугата 112, чрез приложение за смарт устройства и интернет портал, съгласно Европейската регулаторна рамка в областта на електронните съобщения.

Галерия