Над 2,1 млн. лева годишно са разходите за социални услуги на Община Самоков

Люба Кленова: С всяка мисъл и дейност трябва да създаваме достъпна среда

Център за настаняване от семен тип в Самоков
Снимка: http://www.buildingoftheyear.bg

Социалната политика на общините в Софийска област беше обект на внимание в предаването ни "Радиоприемница" в четвъртък.

Заместник-кметът на Община Самоков Люба Кленова обясни пред Радио София, че основните социални услуги са съсредоточени в град Самоков, като има изнесени центрове и в селата. Социалните услуги са предимно под формата на държавно делегирана дейност, като по-малка част като финансов ресурс е местната дейност. Регионалният корпус за предоставяне на социални услуги е създаден по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси в периода 2016-2019 година. Дейността му е насочена към семейства с малки деца, помощ при включване в детска градина и започване на първи клас, семейно планиране, семейни казуси и здравни консултации.

В Самоков работи Център за настаняване от семеен тип, който е открит през ноември 2014 година. Капацитетът му е 14 деца, които живеят в среда, близка до семейната. Децата се изграждат като личности и получават качества, за да могат да се включат пълноценно в обществото след това. Центърът се радва на подкрепа и от страна на бизнеса, който помага с материали и облекло за децата.

Община предоставя и услугата "Личен асистент", от която в периода до 2019 година са се възползвали 182 потребители на място, 81 души са получавали топъл обяд, а Центърът за социална рехабилитация и интеграция, който е с капацитет 40 лица, предлага различни видове консултации и професионално ориентиране, както и физически занимания за хората с увреждания. Два са домовете за възрастни хора в общината - един в град Самоков и един в село Ковачевци. Освен това възрастните хора в общината могат да се възползват от домашния социален патронаж, което включва разнасяне на храна по домовете, хигиенизиране - лично или на дома и осъществяване на социални контакти. До месец януари 2020 година предстои да завърши изграждането на Център за обществена подкрепа за деца и Дневен център за деца с увреждания. В тях ще бъдат обхванати дневните грижи за деца и ще бъде оказвана помощ на родителите.

Общинските структури за социални услуги работят много активно и с представители на неправителствени органицзации. В рамките на това сътрудничество чуждестранни семейства посещават Дневния център за настаняване от семеен тип и работят с децата, като готвят или изработват нещо заедно. По този начин децата се чувстват по-специални, защото точно те са тези, които имат най-много нужда от внимание.

Общите годишни разходи за социални дейности възлиза на над 2,1 милиона лева при бюджет на общината 47 милиона лева. Полагат се постоянни усилия за добрата работа и на общинската болница в Самоков, както и за развитие на достъпна и адекватна среда, която да е в услуга на гражданите с известни ограничения, подчерта Люба Кленова.