Граждани на "Дружба" си извоюваха три спортни площадки

В район "Искър" ще бъдат ремонтирани и възстановени три спортни площадки. Средствата са осигурени от столичния общински приватизационен фонд. Предложението на кмета на район "Искър" Ивайло Цеков и общинския съветник Лорита Радева бе подкрепено за управление на общинския приватизационен фонд и гласувано днес от Столичния общински съвет.

Площадките са на възлови места в района и с обновяването им се очаква да бъдат привлечени повече деца и млади хора към спорта. И трите нови спортни места ще бъдат почистени от храстова растителност, ще им бъде подменена оградата, ще бъде положена нова настилка.

Първата площадка е до блок 45 в ж.к. "Дружба-1". Там предстои доставка и монтаж или обновяване на съществуващи съоръжения за баскетбол, хандбал и волейбол и разчертаване на игрища за тях.
Втората площадка е на ул. "Иван Арабаджията" в ж.к. "Дружба-1" и на нея ще бъдат изградени игрища за баскетбол и хандбал. 
Третата площадка е до бл. 161 в ж.к. "Дружба-1" - там също предстои монтаж на съоръжения за баскетбол и хандбал.

С вече обновената спортна площадка при 108 СУ, ще бъде създадена добра база за спорт в района.
Поетапно, с влизане в сила на подробните устройствени планове за останалите части от района, продължава работата за осигуряване на финансиране и изпълнение на ремонт и обновяване на зони за спорт.

На своята фейсбук страница общинският съветник Лорита Радева написа: Приемането на Подробните устройствени планове на отделните части от ж.к. "Дружба" и създаването с тях на самостоятелни парцели за спорт - нещо, което успяхме да защитим заедно със сдружение “Дружба - София” и граждани от района, се открива възможността да кандидатстваме за финансиране на обновяването на терени за спорт в района.