65 години от първото ТВ предаване у нас честват в ТУ

Катедрата "Радиокомуникации и видеотехнологии" на Факултета по телекомуникации при Техническия университет в София ще отбележи днес от 14.00 ч. 65 години от първото телевизионно предаване в България и на Балканския полуостров, както и 60 години от създаването на Българската национална телевизия.

На 16 май се отбелязват и 105 години от рождението на професора инж. Кирил Тодоров Кирков, чиято е идеята за създаването на телевизия в България.

Честването на годишнината ще се открие от ректора на Техническия университет проф. Георги Михов в учебен корпус 1, в Ректората на ТУ, в катедрата "Радиокомуникации и видеотехнологии". В 15.00 ч. ще започне срещата на преподаватели и студенти от ТУ-София с проф. Георги Ненов - член на екипа на проф. Кирил Кирков, осъществил първото телевизионно предаване. Ще може да бъде разгледана и апаратура, използвана при телевизионни излъчвания през годините.