Резултати : Autor Darina Grigorova

Ka nevojë për reforma në shëndetësi, që të ndalojnë protestat e punonjësve mjekësorë

Më 7 tetor – Dita Botërore për Punë të Denjë, sindikatat e punonjësve mjekësorë në Konfederatën e Sindikatave të Pavarura, bashkë me Asociacionin Bullgar të Profesionistëve për Kujdes Shëndetësor, filluan protestë kombëtare para Këshillit të Ministrave në..

08.10.19 15:36 |

Seule une réforme réelle du secteur de la santé serait à même de mettre fin aux protestations !

Le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent, les syndicats des professionnels de santé auprès de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CSIB) conjointement avec l’Association bulgare des professionnels de..

08.10.19 13:46 |

Sağlık çalışanları protestolarını sürdürüyorlar

7 Ekim Dünya İnsana Yaraşır Emek Günü’nde KNSB’ye bağlı sağlık çalışanları sendikaları, Bulgaristan Sağlık Hizmetleri Profesyonelleri Birliği ile birlikte Sofya’da Bakanlar Kurulu önünde protesto gösterisi yaptı. Emeklerine yaraşır karşılık..

08.10.19 13:35 |

Bulgaria’s health specialists protest for reforms in health-care system

On the World Day for Decent Work marked on October 7, the Syndicate of Health Care Syndicates Federation within the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria, together with the Bulgarian Association of Health Professionals, launched a..

08.10.19 13:11 |

Hay que reformar la Sanidad para que cesen las protestas de los profesionales en la Salud Pública

El Día Mundial por el Trabajo decente, 7 de octubre, los   sindicatos de los trabajadores sanitarios en la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria, conjuntamente con la Asociación Búlgara de los Profesionales Sanitarios, ABPS,..

08.10.19 12:24 |

Duke shkruar në gjuhë të huaja, ne respektojmë identitetin e popujve të tjerë

Dita evropiane e gjuhëve, të cilën ne e kremtojmë çdo vit më 26 shtator që nga fillimi i shekullit është arsyeja që të bisedojmë me kolegët tanë nga redaksitë e gjuhëve të huaja të Radio Bullgarisë për domosdoshmërinë nga larmia gjuhësore. Sajti..

26.09.19 15:45 |

We mark European Day of Languages on September 26

Each year on September 26 we celebrate the European Day of Languages. It is a good occasion to talk with our colleagues from the foreign language sections of Radio Bulgaria about the need for linguistic diversity. The multilingual website of the..

26.09.19 14:38 |

26 septembre – Journée européenne des langues !

La Journée européenne des langues que nous célébrons chaque année depuis le début du siècle est l’occasion de nous entretenir avec nos collègues des dix services étrangers de Radio Bulgarie Internationale – bulgare, albanais, serbe, grec, espagnol,..

26.09.19 13:23 |

Al escribir en idiomas extranjeros respetamos la identidad de otras naciones grandes y pequeñas

El Día Europeo de las Lenguas, que desde principios de siglo se celebra cada año el 26 de septiembre, es una ocasión para hablar con nuestros compañeros de las redacciones de idiomas de Radio Bulgaria sobre la necesidad de la diversidad..

26.09.19 12:49 |

Një platformë interneti do të parandalojë standardin e dyfishtë në dërgimin e punëtorëve me shërbim

Para më shumë se një viti Parlamenti Evropian ndryshoi rregullat për kompanitë e Evropës Lindore, të cilat dërgojnë me shërbim punëtorët e tyre në vendet e Evropës Perëndimore. Arsyet për këtë ndryshim u bënë standardi i dyfishtë në pagimin e punës në..

12.09.19 15:51 |