Резултати : Autor Darina Grigorova

Bahçemizden sofranıza sevgi ile

Denka Georgiev ve Petır Georgiev 11 yıl önce küçük aile şirketlerini Batı Rodoplar’ın eteklerinde bulunan İsperihovo köyünde kuruyorlar. O zamana kadar demokrasinin gelmesinin ardından tekrar aile mülkiyetine geçen topraklarda meyve..

21.06.19 в 15:21 |

Du verger à l’assiette...

Denka et Petar Guéorguiévi créent leur petite société familiale il y a 11 ans au village Ispérikhovo qui est situé au pied du Rhodope occidental. Jusqu’alors ils avaient cultivé des arbres fruitiers dans des jardins qui après les changements..

21.06.19 в 13:23 |

From our garden to your table with love

Eleven years ago Denka Georgieva and Petar Georgiev established their small family company in the village of Isperihovo situated at the foot of the Eastern Rhodopes. Until then they had grown fruit trees in the fruit gardens which became..

21.06.19 в 13:14 |

Nga kopshti ynë në tryezën tuaj me dashuri

Denka dhe Petër Gjeorgjievi ka në krijuar fermën e tyre të vogël familjare përpara 11 vjetëve në fshatin Isperihovo, të vendosur  në këmbët e kodrave perëndimore të malit të Rodopeve. Deri atëherë ata kanë rritur pemishte në kopshtet, të cilat pas..

21.06.19 в 13:03 |
Monumenti në majën Okollçica dhe “Çeta e Botevit zbret në bregun e lumit Danub”, piktor: Dimitër Gjuxhenov

143 vjet Hristo Botevi është simbol i lirisë bullgare

Më dy qershor festojmë Ditën e Botevit dhe të të vrarëve për lirinë dhe pavarësinë e Bullgarisë. Pikërisht në orën 12, sirenat në të gjithë vendin lajmërojnë për të mbajtur 1 minutë heshtje në shenjë nderi përpara trimërisë së tyre. Në këtë datë të..

02.06.19 в 09:00 |
El monumento en el pico de Okolchitsa;

Hristo Botev, 143 años como símbolo de la libertad búlgara

El 2 de junio se celebra en Bulgaria el Día de Botev y de los caídos por la Libertad y la Independencia de Bulgaria. Exactamente a las 12:00 sonarán sirenas en todo el país para guardar un minuto de silencio en memoria de sus hazañas. Tras una..

02.06.19 в 08:00 |
Okolchitsa tepesindeki anıt ve “Botev çetesi Tuna kıyısına iniyor”- ressam Dimitar Güdcenov

143 yıldır Hristo Botev Bulgaristan özgürlük mücadelesinin simgesi

2 Haziran Botev Gününde Bulgaristan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için şehit olanları anıyoruz. Tam olarak saat 12.00'de, ülkenin dört bir yanındaki sirenler, bu kahramanları anmak üzere bir dakikalık sessizlik çağrısı yapıyor. Bu unutulmaz..

02.06.19 в 08:00 |

La langue est le facteur le plus important pour l’identité nationale des Bulgares

Pour les Bulgares, la langue maternelle incarne l’identité nationale, elle véhicule des fonctions importantes au niveau des symboles et de la communication. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une étude sur l’attitude des Bulgares par rapport..

27.05.19 в 11:02 |

Language is the most important factor of national identity for Bulgarians

Days after the bright Bulgarian holiday dedicated literacy, education and culture – May 24, we take a look at the language of our ancestors. For Bulgarians it is the personification of our national identity, the carrier of important symbolic and..

26.05.19 в 11:15 |

Un art qui touche l’âme et le cœur

Orienté vers la beauté et le vol de la pensée, l’art touche l’âme aussi bien de la personne éduquée que de l’analphabète car venant directement du cœur. C’est notamment à travers l’art que les enfants handicaps réussissent à..

26.05.19 в 10:05 |