ДЗУ АД- 49 години лидер в индустриалното производство

СнимкаПоради богатото порфолио от производствени услуги, осъществяни от групата на Видеотон Холдинг, от началото на 2017 българските поделения на Видеотон са организирани в нова структура, при която всяко от производствата е обособено в самостоятелно търговско дружество. Към този момент групата на Видеотон България се състои от  4 фирми със следния предмет на дейност:

„ДЗУ“ АД: управление на активи, предоставяне на финансови, счетоводни, HR услуги и Индустриален парк, обслужващ трите производствени фирми от групата.

„Видеотон Бългериан Холдингс“ ЕООД: механичен и електромеханичен монтаж на електрически устройства,

„ВТ Булпласт“ ЕООД: производство на пластмасови детайли и инструментална екипировка,

„ВЕАС България“ ЕООД: насищане на печатни платки и електромеханичен монтаж

Във връзка с разширяване на производството, фирмите от групата на Видеотон Холдинг в България търсят да назначат работници за ръчен монтаж на изделия, машинни оператори и  специалисти по техническа поддръжка на производствено оборудване.

www.dzu.bg