Избират млад омбудсман на Стара Загора

За втора поредна година старозагорският омбудсман Надежда Чакърова организира избор на млад омбудсман на Стара Загора. По думите й този модел на младежко самоуправление се е доказал като успешен и в началото на ноември предстои да бъде избрана следващата двойка обществен посредник и негов заместник. 

Документите за конкурса ще се приемат всеки работен ден, от 25 октомври до 1 ноември (включително), в приемната на омбудсмана - гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 34-А, ет. 1.

Според омбудсмана на Стара Загора конкурсът предоставя възможност за повече млади хора да бъдат привлечени и ангажирани в училищния и обществения живот, развивайки активност, аналитично мислене и умения, формирайки знания и опит, които позволяват на младия човек да вземе информирано решение, да защитава лична или обществена кауза.

Критериите за кандидатстване са посочени в Правилника и Регламента за дейността на Младия омбудсман, които може да бъдат намерени на сайта на институцията.