Krasen Kralev: Gençler arasındaki şiddete önlem spordan geçiyor

Photo: mpes.government.bg

Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev Rusya Başkenti Moskova’da gençlere karşı politikadan sorumlu bakanların toplantısına katıldı. 70 ülkeden heyetlerin katıldığı forumda konuşan Bulgar Bakan, 15- 29 yaş arası gençlerde artan şiddet ve uyuşturucu bağımlılığına karşı önlemleri kurumunun ana hedefi olarak belirtti. Bulgaristan’da nüfusun beşte biri gençlerden oluşuyor ve sayısı 1.3 milyon olarak verildi. Okullarda, sokakta, yollarda şiddet olaylarına ana önlem olarak sporun önemine vurgu yapıldı. 


Kategorideki diğer yazılar

Macar bir heyet Bulgar-Macar Dostluk Günü vesilesiyle Bulgaristan’da bulunuyor

Bir yıl önce Bulgaristan ve Macaristan parlamentoları, Macaristan’daki Bulgar topluluğunun 19 Ekim tarihinin iki halk arasında dostluk günü ilan edilmesi önerisini kabul etti. Bu vesileyle Bulgaristan’da Macar bir heyet konuk oldu. Milletvekili..

Eklenme 20.10.2017 18:01

Meslek birlikleri: Üçüncü ülkelerden işçi alımı iş gücü piyasasında ucuzluğa yol açmamalıdır

Kayıt dışı ekonomi ve kadro eksikliği, ekonominin gelişimini zedeleyen iki başlıca sorundur. Bu görüş etrafında meslek birlikleri liderlerinin iş çevreleri temsilcileri ile görüşmesinde birleşti. KNSB Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu..

Eklenme 20.10.2017 17:33

Yurii Şterk: İnsan trafiği ile mücadele Bulgaristan’ın AB Konseyi’nin Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer alıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yurii Şterk İnsan Trafiği ile Mücadele İçin Milli Komisyon’un Sofya’daki İngiltere Büyükelçiliği ve Bulgaristan’daki Hanns Seidel Vakfı ile birlikte düzenlediği “İnternet ve İnsan Trafiği: Mekanizmalar, Karşı Koyma ve..

Eklenme 20.10.2017 16:46