Papaz Paolo Cortesi: Evgeniy Bosilkov ve kurşuna dizilen diğer rahipler, imanla yaşayan ve iyilikler yapan aydınlardı

Author:
Sofya’da Komünist Rejim Kurbanları Anıtında anma töreni..

Piskopos Evgeniy Bosilkov11 Kasım 1952 yılında Merkez Sofya Cezaevi bahçesinde tam saat 22.30’da dört katolik din adamı kurşunadizilerek öldürülür. Aleyhinde uydurulan dava tuttanaklarını imzalamak yerine, piskopos Evgeniy Bosilkov ve papazlar Kamen Viçev, Pavel Cicov ve Yosafat Şişkov din ve inançları uğruna işkence ile ölümü seçer.

Komünist rejim bu dört katolik din adamının öldürülmesini sessizliğe büründürür ve 1975 yılına kadar suskunluk sürer. 1975 yılında şahsen Todor Jivkov Vatikan’da Papa 4. Pavel önünde rejimin işlediği bu suçu itiraf eder. Kilise bu fedailerini unutmaz ve Papa 2. John Paul onları “kutsal” ilan eder.

Papaz Paolo Cortesi önderliğindeki Belene katolikleri, verdiği kurbanların ölümünün 65. yılında Başkent “Aziz Yosif” Katedralinde ayin düzenledi, Merkez Sofya Mezarlığına çelenkler konuldu. Dört din adamının mezarları hala meçhul. Sofya’da Komünist Rejim Kurbanları Anıtına da çiçek ve çelenkler bırakıldı, din ve inançları uğruna öldürülen katolik din adamları katledilmelerinin 65. yılında anıldı.

Papaz Paolo Cortesi: “Biz onların anıyoruz, çünkü aralarında Belene’den de bir oğlumuz var. Monsenör Evgeniy Bosilkov aslen Beleneli bir papaz. Biz, katolikler için onlar kutsal oğul olmakla beraber, Bulgaristan’ın onurlu vatandaşları, aydın kişiler, akıllı insanlar ve imanlarına uygun yaşayan, iyilikler yapan din adamlarıdır” dedi.

Evgeniy Bosilkov 1890 yılında dünyaya gelir. Bir gün çocukluğunda Tuna boyunda oynarken, nehre düşer ve Tuna sularına kapılır. Bir mucize eseri kurtulur. Annesi Tanrı’nın annesine yalvarır, oğlunu kurtarırsa onu İsa’nın Kilisesine adayacağına söz verir. Böylece 11 yaşındayken Evgeniy Oreş köyünde katolik okuluna yerleşir. Birkaç yıl sonar Belçika, Hollanda ve İtalya’da katolik okullarda eğitim alır. Yurtdışında 10 yıllık ummalı bir hazırlık ardından Evgeniy Bosilkov ülkeye geri döner ve 1926’da piskopos unvanını alır.

Papaz Paolo Cortesi“Beleneli bu katolik din adamı Avrupa eğitimi almış,11 dil konuşur. Okumak, gelişmek, ilgi duymak, durmadan eğitim almak için bize örnek olur. Hayatın sadece maddi değil, manevi değerlere ve iyilik ile yardıma bağlı olduğunu öğretir. Yakınlarına sevgi de Evgeniy Bosilkov’un bir özelliği. Tam 13 yıl Bırdarski geran köyünde yoksullara ve gençlere yardım etmiştir. Biz de içimizdeki iyilik duygularını dışa vurmalıyız”. 

1947 yılında Papa Piy Evgeniy Bosilkov’u Nikopol Piskoposu görevine tayin eder. Aynı zamanda devlet istihbaratı Bosilkov’un dosyasını 8 bin sayfaya ulaştırır. Georgi Dimitrov daha iki din adamıyla beraber onu çağırır ve Roma’daki Katolik kiliseyle irtibatlarını kesmelerini ister. Onlar kesin olarak red ediyor ve bunun cezası olarak insanlık dışı işkenceye uğratılarak kurşuna dizilip öldürülüyorlar.

Paolo Cortesi Belene’de Suriyeli bir mülteci aileye gösterdiği şefkat ve yardımdan dolayı, milliyetçilerin hıncına uğradı ve Bulgaristan’ı terk etti.

“Biz bu yardımı Katolik topluluk olarak yaptık. İhtiyacı olan Suriyeli aileye el uzattık. Böyle iyi niyete dayalı bir yardımın insanda nasıl nefret uyandırır- buna hala hayret ediyorum. Bu mülteciler mütevazi insanlardı. Onlarla ilgili her şeyi Devlet Mülteciler Ajansı ve “Caritas” derneği ile koordinasyon içinde yapıyorduk. Şimdiye kadar hayatımda bir yardım karşılığında böyle bir nefret görmemiştim. İyilik yapmak isteyen herkesin, insani değerleri ve sevgiyi esirgememesini diliyorum. Biz yine ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışacağız. Bulgar, Roman, mülteci vs fark etmeksizin iyilikler yapmaktan vazgeçmeyeceğiz”.

Belene Katoliklerin Paolo Cortesi’yi sıcak karşılaması.

Fotoğraflar: özel arşiv

Çeviri: Sevda Dükkancı 


Kategorideki diğer yazılar

Cuma öğleden sonra

Allah görüyor. "Basar" özelliği, yani Allah'ın görmesini ifade eder. Yaratıcımızın en önemli sıfatlarından biridir. O yüzden dini eğitimin daha ilk basamaklarında öğretilip kalbin derinliklerine aşılanmaya çalışılır.  Allah'ın 99 güzel isminden biri..

Eklenme 13.07.2018 16:30

Dobriç’te Roma hamamı kalıntıları tekrar ziyaretçilere açık

Dobriç merkezinde Dobruca’nın eski tarihinden önemli bir kesit oluşturan kalıntılar bulunuyor. Bölgenin Roma dönemine ışık tutan bu yapının zengin bir ailenin hamamı olduğu düşünülüyor. Kalıntılarda 6 odanın izi var. Bunların soyunma alanı, soğuk,..

Eklenme 08.07.2018 07:15

Cuma öğleden sonra

İmam Hatip Liseleri, Bulgaristan'daki Müslüman Türk topluluğunun ahlaklı değerlerine bağlı ve dini kimliğini muhafaza ederek hoşgörülü bir toplum oluşmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı denetiminde..

Eklenme 06.07.2018 16:20