Aya Epifani Yortusunda savaş bayrak ve flamalarının takdisi en eski Bulgar devlet geleneklerinden biri

Bulgarlar için bayrak, milli birliğin en önemli sembollerinden biridir ve vatanı için hayatını veren binlerce askerin anısı ile ilgilidir. Barış zamanında da bayrak, asker şerefi ve cesareti için çok önemli bir işaret olmaya devam ediyor. 6 Ocak’taki Aya Epifani Yortusunda gelenek üzerine Sofya’da Bulgar Ordusu’nun savaş bayrakları, flamaların ve kutsal bayraklarının takdisi yapılıyor.

Kilise kurallarına göre savaş bayrakları, asker bölümüne verilmesinde bir kez takdis ediliyor, Vaftizci Yahya Günü’nde ise suyun kutsanmasından sonra bayraklar için hayır dua okunuyor. Hristiyan geleneklerine göre Aya Epifani Yortusunda kutsanmış suyun kötü güçleri mahvetme, eskiyi silme, hayat ve yeni başlangıç verme gücü var.

Savaş bayraklarını takdis geleneği, daha 917 yılında ortaya çıktı. O zaman Çar Büyük Simeon tarafından yönetilen Achelous muharebesinden önce savaş bayrakları, Yantra nehrinin sularıyla kutsandı. Bu ritüel, Bulgar devletinin Osmanlı Egemenliğine düşmesine kadar korundu, Kurtuluştan sonra ise bu gelenek, Bulgaristan’ın ilk Savunma Bakanı Pötır Parensov tarafından yenilendi. Savaş bayraklarını kutsama geleneği, 1946 yılına kadar korundu. Bulgaristan’ın cumhuriyet ilan edilmesinden sonra kilise ve su takdisi ile ilgili ritüellere son verildi.

Снимка

Даниела Ганчева“25 seneden bu yana gelenek yenilendi ve 6 Ocak tarihinde Bulgar ordusunun mensupları ve savaş bayrakları üzerine kutsanmış su serpiyor” diyen Milli Askeri Tarih Müzesi Müdürü Dr. Daniyela Gançeva şunları da açıkladı: “Daha çok eski zamanlarda bayrağın büyük önemi vardı. Bulgar bayrağı için en eski bilgiler, Prens I. Boris zamanındandır.”

Dr. Daniela Gançeva’nın sözlerine göre her alayın tüzüğünde bayrağın kaybedilmesi durumunda alayın ve askeri birliğin dağıtıldığı yazılmıştır.

“Bu yüzden Bulgar askerleri, bayrağını çok korumuştur ve düşman eline düşmesine izin vermemeye çalışmıştır” diye anlatan Dr. Daniela Gançeva, şunları da belirtiyor: “Bayrak, alayın önemli bir kısmıdır. Biz, Milli Askeri Tarih Müzesi’nden yetkililer, ele geçirilmiş Bulgar savaş bayrağı olmadığını teyit edebiliyoruz.”


Çeviri: Rayna İvanova


Kategorideki diğer yazılar

Bulgar pilotları dünyada ilk savaş uçuşlarından birini gerçekleştirmiştir

Dünyadaki ilk savaş uçuşlarından birini Bulgarların gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz? Hikayesi Bulgar savaş zaferleri arasında önemli yere sahip ve bütün Avrupa’yı etkilemektedir; çünkü 1912 yılına kadar Kuzey Afrika Trablusgarp’da Türkiye’ye..

Eklenme 16.10.2018 16:11

14 Ekim’de Ortodoks Kilisesi Azize Paraskeva’yı anıyor

Azize Paraskeva, Orotodoks dünyasında en saygın azizelerden biridir. Tırnovalı Petka olarak da anılan azize, 11.yüzyılda Marmara denizindeki Epivat (günümüz Selimpaşa)şehrinde dünyaya gelmiştir. Azize Paraskeva’nın ismi Bulgaristan Çarlığı ile..

Eklenme 14.10.2018 08:45

Cuma öğleden sonra

DUA Dua, ibadetin özüdür. Dua, Allah’tan samimiyetle istediğimizde geri çevrilmeyen talebimizdir. Allah’a çokça dua etmeliyiz. Ondan bolca ilim, irfan, sağlık, hoşluk, güzellik ve rızık istemeliyiz. O, isteyeni boş çevirmez. Dua..

Eklenme 12.10.2018 16:20