Bulgaristan’ın AB bütçesine mali katkısı artırılabilir mi?

Author:
Vladislav Goranov (solda) ve Gunter Oettinger

Geçenlerde Maliye Bakanı Vladislav Goranov bazılar için sürpriz bir açıklamada bulundu. Sofya’da AB’nin Çok Yıllı Mali Çerçeve görüşmesinde Bulgaristan’ın AB bütçesine daha fazla ödenek yapmaya hazır olduğunu ilan etti. Bakan’a göre şimdiki bütçenin %10 artırılması Bulgaristan için ulaşılabilir ve kabul edilebilirdir. 

Aslında Goranov’un açıklaması sürpriz değildir, sorun ile ilgili Sofya’nın tututmunun dinamiğinin bir kanıtıdır. Şubat ayının başlarında Maliye Bakanlığı , Bulgaristan’ın Büyük Britanya’nın AB’den çıkmasından sonra üye ülkelerin Birliğin bütçesine ödemelerinin GSYH’nın  %1.1’e varmasına razı geldiğini yalanladı. Şubat ayının sonlarında  Başbakan Borisov , benzer artırma Bulgaristan’ın yararına olduğunu söyledi. Mart ayının ilk günlerinde Maliye Bakanı aslında Başbakan’ın sözlerine sadece bunun kohezyon ve tarım politikasını koruma açısından yararlı olacağını ekledi. 

Sofya konumunu dönem başkanlığının devralmasından iki ay içerisinde belirledi. Aynı zamanda üye devletlerin bu sorun üzerinde görüş ayrılığına tanık oluyoruz. Avusturya örneğin bütçeye ödeneklerinin artırılmasına karşı ve Doğu Avrupa ülkelerine ödemelerle ilgili olarak bazı programların kısıtlanmasında ısrar etmektedir. Baltık devletleri aidat zamlarının 2020 yılından sonra yapılmasından yana. Avrupa Komisyonu’nun Mayıs ayında çok yıllık mali çerçeve konusunda resmi öneride bulunması bekleniyor. O zamana kadar sorun değişik düzeyde değişik formatta tartışılmaya devam edecek. ‘Borisov’ hükümetine göre Brexit’ten sonra sorunların giderilmesi için imkanlar var ve Bulgaristan’ın Dönem Başkanlığı’nın esas amacının AB bütçe görüşmelerinin sorunsuz geçmesi olmalıdır.

Büyük Britanya’nın AB’den ayrılmasından ve 2019 Avrupa seçimlerinden dolayı çok yıllık mali çerçevenin hazırlanması her zamandan zor olması bekleniyor. Bu zor durumda Bulgaristan Başkanlığı güvenlik, göç ve inovasyon gibi yeni politikalar ve AB’ni günümüze kadar taşıyan geleneksel politikalar arasında dengenin sağlanması için çaba harcayacak.

Avrupa bütçesine en büyük brüt katkıda bulunan Büyük Britanya’nın ayrılması bütçede %12 gibi bir açık oluşturacak. Geçenlerde bütçe komiseri Günther Hermann Oettinger yılda yaklaşık 10 milyar Avro olarak değerlendirilen yeni harcamalarının %20’si tasarruf ve %80’ni taze para ile kapatılmasını önerdi. Bundan önce yine Oettinger 13 milyar Avroluk açığının harcamalarının %50 kısıtlanması ve üye ülkelerin %50 daha fazla ek ödeme yapmasını öneriyordu. Böyle bir 50/50 bilanço Bulgaristan için çok daha olumsuz olurdu. Günümüzde Bulgaristan’ın Avrupa bütçesinde verdiği her bir Avro karşılığında Brüksel yaklaşık altı Avro geri çeviriyor ve Avrupa sübvansiyonlarının her türlü kısıtlanması ciddi etki yaratacak. Maliye Bakanı Goranov’a göre kohezyon politikasının muhtemelen sınırlanması ve sadece en fakir bölgeler üzerinde odaklanması büyük devletlerin ilgisini azaltacak ve kohezyon politikası için risk oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda bu bileşik fikirler arasında nasıl bir denge sağlanacağını göreceğiz.


Fotoğraflar: BGNES

Çeviri: Müjgan Baharova

Kategorideki diğer yazılar

Bulgaristan, Banka Birliği ve ERM II görüşmelerine başlıyor

Bulgar resmi temsilciler, Bulgaristan’ın, Banka Birliği ve ERM II’ye   katılım prosedürlerini ve zaman çizelgesini tartışmak üzere, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu ziyaretinde bulunuyor. Salı günü Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Euro Bölgesi..

Eklenme 16.06.2018 08:10

AB, kohezyon bütçesini azaltırken Bulgaristan’ın sübvansiyonlarını artırıyor

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 AB bütçesi önerisinde bulundu. İngiltere'nin AB’den ayrılmasından sonra, Avrupa parasının azalacağı ve kesintiler olacağı gözlemlenirken, en fazla kesintinin yapısal fonlarda ve tarımda olması öngörülüyor. Ancak, bu,..

Eklenme 05.06.2018 14:02
Konferans sırasında AB Konseyi  Dönem Başkanlığından sorumlu Bakan Lilyana Pavlova(solda), Maliye Bakanı Vladislav Goranov(sağda), Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği Başkanı Vasil Velev (ortada).

Sosyal önlemler ve ayrımcılıkla mücadele AK’nin 2020 yılından sonraki kohezyon politikasının öncelikleri arasındadır

Sofya’da Avrupa Kamu İşverenler ve İşletmeleri Merkezi (CEEP)’in uluslararası konferansı yapıldı. AB, geleceğe bakarken güvenliği, iş verimini ve Avrupa vatandaşlarının yaşam standardını artıracak politikalar oluşturmaya çalışıyor. Bu, iki gruba..

Eklenme 04.06.2018 17:01