Bulgaristan'ın işsizlik oranı düşüklüğü maaşların artışına yol açacak mı

Photo: knsb-bg.org

"Sadece 2016 yılında finansal olmayan işletmelerin karı 20 milyar leva ve yükseliş eğilimi devam ediyor. Ürettiğimizden elde edilen gelirin daha iyi dağılımı ile, şu anda 1100 Leva civarında olan ortalama ücretin önümüzdeki 4 yıl içinde daha da fazla, 1900 Levacivarında olması kesinlikle mümkün,"dedi ülkemizdeki önde gelen sendikalardan, KNSB’nin lideri Plamen Dimitrov. Kuruluşa göre, özel sektörde, geçtiğimiz yıl gelir artışı yüzde 15'e yakınken, bütçe sistemlerinde bu oran yüzde 11 civarındaydı. Sendikalar bu iyi haberi, standart satın alma gücü ve fiyat farkı ile ölçüldüğü gibi, gelir oranlarımızın ortalama Avrupalıya daha somut bir şekilde yakınlaştırılmasına yol açacak bir değişim işareti olarak yorumluyorlar.

Sendikalar tarafından bildirilen bir diğer olumlu haber ise, Bulgaristan'da yüzde 5'in altına düşen rekor işsizlik oranıdır ve bu durum uygulamada ülkemizde işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik işgücü hareketliliği sorununu doğrulamaktadır.

“Düşük işsizlik, kalifiye olup olunmadığına bakılmadan, her türlü çalışanın istihdam edilmesinden kaynaklanıyor,” diye belirtiyor Plamen Dimitrov. Bu eğilim, dramatik bir şekilde derinleşiyor. 2016'da yapılan iş ortamı anketinde, şirketlerin yaklaşık yüzde 40'ının personel sorunu yaşadığını gösterirken, 2017 sonunda işverenlerin yüzde 75'i bunu büyük bir engel olarak işaret ediyor. O andan itibaren, piyasada bulunanlar işe alındı ve bu da işsizliğin hızlı bir şekilde azalmasına neden oldu. Bu nedenle, kritik değerlere yakın işsizliğin hala azalacağını düşünüyorum. Yüzde 2-3'e kadar düşecek olması istatistiklere göre sıfır değerindedir. Bu yüzden dışarıdan iş gücü aramak gerekiyor, ancak Ukraynalılar ve Moldovalıları işe almak yerine, Ukrayna ve Moldova'daki Bulgar diasporasına bakmak ve Bulgaristan'a nasıl geri dönüp yerleştirileceklerinibulmak gerekiyor.

Plamen Dimitrov'un sözleriyle, Bulgaristan'daki işverenlerin çoğu ekonomimizi ileriye doğru çekiyor, fakat devletin her türlü istismara karşı da katı önlemler alması gerekiyor. Sendika lideri, "Devlet, vatandaşlarına borçludur, yapılan tüm cirolarınyasallık çerçevesinde tutma kararlılığını göstermek zorunda," diyor.

Sözlerini onaylar nitelikte, Ulusal İstatistik Ajansı’nın yakın tarihte yayınlanan bazı verileri yer almaktadır. Buna göre, devlet hazinesi kayıt dışı ücretler nedeniyle her yıl 6 Milyar Levakaybetmektedir. Ülkede 1060 Leva olan ortalama maaşın, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne resmi olarak beyan edilen rakam821 Leva civarındadır. Ankete göre, beyan edilen ve gerçekte "elden" alınan maaş arasındaki fark 1000 Levayı aşmaktadır. Ve Plamen Dimitrov şöyle devam ediyor:

“Haksızlık yapmaya ve karanlık işler yürütmeye devam eden bir iş kesimi var. Ve bu kesim hiç küçük değil, çünkü GSYH'nın yaklaşık yüzde 30'u kayıt dışı ekonominin hacmidir ve 30 milyar leva tutarında çok büyük bir miktardır. Bunlar vergisiz ve sigortalı olmayan şirketlerin cirosu. Elden ödenen ücretler var ve bu ücretler ilgili işverenin kararına göre belirlenir. Bu nedenle, tüm iş dünyası ortak bir payda altında yanlış ve gizli karlar peşinde olarak değerlendirilmemelidir. Devletin haksız işverenlere karşı alacağı önlemlerden herkes kazanacak ve ekonominin payının üçte ikisine sahip olan geri kalan iş dünyası üzerinde haksız rekabet koşulları yaratmayacaktır. Bu, aynı zamanda ücret hareketlerini yukarıya doğru taşımaya yardımcı olacaktır. Ekonomi tamamen piyasa temelli mekanizmalardan hareket ediyor, bu yüzden insan gücü eksikliği de iş dünyasının şeffaflaşmasına yardımcı olacaktır.

Çeviri: Ayser Ali


Kategorideki diğer yazılar

Gelecek kapımızda – “Sofia 2018 Automotive Forum & Expo” Fuarı

Geleceğin çok uzak bir kavram olduğunu düşünenler yanılıyor. Bugün Automotive Forum & Expo Sofia 2018Fuarını ziyaret edenler bu yanılgıyı daha iyi anlayabilir. SofyaInter Expo Center Merkezine kurulan fuar 18 ile 21 Ekim tarihleri arasında..

Eklenme 19.10.2018 12:23

Bulgaristan Balkanlar’da rekabet şampiyonu

Bulgaristan, Dünya Ekonomi Forumu’nun (World Economic Forum) dünya ülkelerinin rekabet edebilirliğine ilişkin sıralamasında bu yıl da 51.yerde kalmayı başardı. Sıralamada yer alan140 ülkenin 98 gösterge itibari ile değerlendirildiği ve..

Eklenme 19.10.2018 09:50

Kadro yetersizliği yönünden Bulgaristan Avrupa şampiyonu

Bir iki yıl öncesine kadar herkes Bulgaristan’daki yüksek işsizlik oranından şikayetçiydi. İşsizlik oranının yüzde 13’e yaklaştığı yıllar oldu. Şimdi ise yeterince kadro olmadığından şikayet ediliyor. İşsizlik oranı yüzde 5.6, yılbaşından bu..

Eklenme 17.10.2018 15:10