Bulgaristan'ın işsizlik oranı düşüklüğü maaşların artışına yol açacak mı

Photo: knsb-bg.org

"Sadece 2016 yılında finansal olmayan işletmelerin karı 20 milyar leva ve yükseliş eğilimi devam ediyor. Ürettiğimizden elde edilen gelirin daha iyi dağılımı ile, şu anda 1100 Leva civarında olan ortalama ücretin önümüzdeki 4 yıl içinde daha da fazla, 1900 Levacivarında olması kesinlikle mümkün,"dedi ülkemizdeki önde gelen sendikalardan, KNSB’nin lideri Plamen Dimitrov. Kuruluşa göre, özel sektörde, geçtiğimiz yıl gelir artışı yüzde 15'e yakınken, bütçe sistemlerinde bu oran yüzde 11 civarındaydı. Sendikalar bu iyi haberi, standart satın alma gücü ve fiyat farkı ile ölçüldüğü gibi, gelir oranlarımızın ortalama Avrupalıya daha somut bir şekilde yakınlaştırılmasına yol açacak bir değişim işareti olarak yorumluyorlar.

Sendikalar tarafından bildirilen bir diğer olumlu haber ise, Bulgaristan'da yüzde 5'in altına düşen rekor işsizlik oranıdır ve bu durum uygulamada ülkemizde işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik işgücü hareketliliği sorununu doğrulamaktadır.

“Düşük işsizlik, kalifiye olup olunmadığına bakılmadan, her türlü çalışanın istihdam edilmesinden kaynaklanıyor,” diye belirtiyor Plamen Dimitrov. Bu eğilim, dramatik bir şekilde derinleşiyor. 2016'da yapılan iş ortamı anketinde, şirketlerin yaklaşık yüzde 40'ının personel sorunu yaşadığını gösterirken, 2017 sonunda işverenlerin yüzde 75'i bunu büyük bir engel olarak işaret ediyor. O andan itibaren, piyasada bulunanlar işe alındı ve bu da işsizliğin hızlı bir şekilde azalmasına neden oldu. Bu nedenle, kritik değerlere yakın işsizliğin hala azalacağını düşünüyorum. Yüzde 2-3'e kadar düşecek olması istatistiklere göre sıfır değerindedir. Bu yüzden dışarıdan iş gücü aramak gerekiyor, ancak Ukraynalılar ve Moldovalıları işe almak yerine, Ukrayna ve Moldova'daki Bulgar diasporasına bakmak ve Bulgaristan'a nasıl geri dönüp yerleştirileceklerinibulmak gerekiyor.

Plamen Dimitrov'un sözleriyle, Bulgaristan'daki işverenlerin çoğu ekonomimizi ileriye doğru çekiyor, fakat devletin her türlü istismara karşı da katı önlemler alması gerekiyor. Sendika lideri, "Devlet, vatandaşlarına borçludur, yapılan tüm cirolarınyasallık çerçevesinde tutma kararlılığını göstermek zorunda," diyor.

Sözlerini onaylar nitelikte, Ulusal İstatistik Ajansı’nın yakın tarihte yayınlanan bazı verileri yer almaktadır. Buna göre, devlet hazinesi kayıt dışı ücretler nedeniyle her yıl 6 Milyar Levakaybetmektedir. Ülkede 1060 Leva olan ortalama maaşın, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne resmi olarak beyan edilen rakam821 Leva civarındadır. Ankete göre, beyan edilen ve gerçekte "elden" alınan maaş arasındaki fark 1000 Levayı aşmaktadır. Ve Plamen Dimitrov şöyle devam ediyor:

“Haksızlık yapmaya ve karanlık işler yürütmeye devam eden bir iş kesimi var. Ve bu kesim hiç küçük değil, çünkü GSYH'nın yaklaşık yüzde 30'u kayıt dışı ekonominin hacmidir ve 30 milyar leva tutarında çok büyük bir miktardır. Bunlar vergisiz ve sigortalı olmayan şirketlerin cirosu. Elden ödenen ücretler var ve bu ücretler ilgili işverenin kararına göre belirlenir. Bu nedenle, tüm iş dünyası ortak bir payda altında yanlış ve gizli karlar peşinde olarak değerlendirilmemelidir. Devletin haksız işverenlere karşı alacağı önlemlerden herkes kazanacak ve ekonominin payının üçte ikisine sahip olan geri kalan iş dünyası üzerinde haksız rekabet koşulları yaratmayacaktır. Bu, aynı zamanda ücret hareketlerini yukarıya doğru taşımaya yardımcı olacaktır. Ekonomi tamamen piyasa temelli mekanizmalardan hareket ediyor, bu yüzden insan gücü eksikliği de iş dünyasının şeffaflaşmasına yardımcı olacaktır.

Çeviri: Ayser Ali


Kategorideki diğer yazılar

Staro selişte'den Şenol Hüsmen: Keçiler eve bereket getiriyor

İsperih belediyesinin Staro selişte köyünden Şenol Hüsmen, bir hеves uğruna yetiştirmeye başladığı keçileri 1 taneden 30 yapmış, 70 derken bugün keçi sürüsü 130'u buluyor. Şenol Hüsmen "Bulgar beyaz keçi" cinsi yetiştiridiğine dair sertifikasını..

Eklenme 23.04.2019 16:57

Prof. Emiliya Çengelova: her dört vatandaştan biri kayıt dışı ekonomide çalışıyor

Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN)’nin araştırmasına göre Bulgarların yüzde 25 ile 30’u kayıt dışı ekonomide çalışıyor. Bilim insanlarına göre, bir ekonomi ne kadar daha az gelişmiş ise kayıt dışı ekonomi uygulamaları için o kadar daha fazla ön..

Eklenme 23.04.2019 15:17

Enerji projelerinin politik oyunlara dahil edilmesi sektörde sorunlara yol açıyor

Doğalgaz ve enerji projelerinin politik oyunlara dahil eidlmesi sektörde sorunlara yol açıyor. Bu alanı politize etme denemelerine son verilmeli. Sofya’da Bulgar Telgraf Ajansı BTA’nın girişimiyle düzenlenen enerji forumunda bu sonuca..

Eklenme 22.04.2019 13:38