Kur’ân-ı Kerim’i Açıklama ve Anlama Çabası

Photo: arşiv

Allah tarafından insanlığa gönderilen son mesaj olan Kur’ân-ı Kerim kıyamete kadar insanlığın yolunu aydınlatacaktır. Hiçbir sözünde şüphe olmayan bu mübarek kitap içinde Allah korkusu olan ve vicdanî sorumluluk duygusuna sahhip herkesi hidayet ışıklarıyla doğru yola iletecektir.

Vaz ettiği bütün hükümleri kıyamete kadar geçerli olup yürürlükte kalacak olan Kur’ân-ı Kerim’in bu kadar uzun bir döneme ve bunca geniş ve muhtelif kitlelere hitap etmesi bizatihî bir mucizedir. Allah tarafından korunuyor olması ve mucizeliği bir yana, Kur’ân-ı Kerim’in bu cühanşümul/üniversal özelliği ihtiva ettiği anlam derinliğine de bağlıdır. Bu derinliği görmek, anlamak ve vukufiyetle kavramak, devamında da göstermek, anlatmak ve kavratmak ise Allah’a inanmış samimî ilim adamlarının görevidir. Bu amaçla İslâm tarihi boyunca bu yönde ciddî emekler sarf edilmiş, kafalar patlatılmış, kalemler tüketilmiş, ömürler harcanmıştır. Yine bu amaçla metotlar, ekoller, mezhepler teşekkül etmiş, hakkı arama, savunma ve hakkını verme mücadeleleri yürütülmüştür. Bu önemli çabaları Müslümanlar da her zaman dikkatle izlemiş ve nihaî anlamda toplum ve tarih samimiyetlerine yüksek değer biçmiştir. Şüphesiz, bu yolda bazen iyi niyetle, bazen de daha baştan bozuk niyetle bu sorumlu vazifeye talip olup çuvallayanlar da olmuştur. Onlar da tarihe kötü örnekler olarak geçmiştir.

Bütün bu çabalar Kur’ân-ı Kerim’i en fazla okunan, açıklanmaya ve anlamaya çalışılan kitap hâline getirmiştir. Bu, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır muhakkak.


Kategorideki diğer yazılar

Cuma öğleden sonra

Meşhur fıkradır: Adamın biri Cuma günü ölmüş. Definden sonra adamın oğlu hocaya gitmiş ve “Babam Cuma günü öldü öbür tarafta iyi karşılanır, değil mi?” diye sormuş. Hoca: “Namaz kılar mıydı?"demiş ve aralarında konuşma şöyle devam etmiş:..

Eklenme 15.11.2019 16:42

BAN Arkeoloji Müzesi Veliki Preslav hazinesine ev sahipliği yapıyor

Ulusal Arkeoloji Müzesi, Bulgaristan'ın en büyük ortaçağ hazinesi olan Veliki Preslav hazinesine ev sahipliği yapıyor. "Prens Saraylarının kapılarına kadar Veliki Preslav Hazineleri" başlıklı sergi 26 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaretçileri bekliyor...

Eklenme 10.11.2019 08:30

Cuma öğleden sonra

Bulgaristan Müslüman-Türk topluluğunun hayatında Hazreti Muhammed’e karşı özel hürmet ve muhabbetin çok önemli yeri vardır. Çünkü Peygamber Efendimize bağlılığı ifade eden sünnet-i seniyenin hayata taşınması Müslüman kimliğinin amansız..

Eklenme 08.11.2019 16:19