Cuma öğleden sonra

Mevlid-i Nebi

Bulgaristan Müslüman-Türk topluluğunun hayatında Hazreti Muhammed’e karşı özel hürmet ve muhabbetin çok önemli yeri vardır. Çünkü Peygamber Efendimize bağlılığı ifade eden sünnet-i seniyenin hayata taşınması Müslüman kimliğinin amansız saldırılara karşı daha uzun süre dayanmasına sebep olmuştur. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sünnet-i seniyenin unsurları toplum hayatına ve geleneklere o kadar derin nüfuz etmiş ki, dinden/sünnetten uzaklaşanlar bile geleneklerden sıyrılamadıkları için İslâm ve Peygamber Efendimiz ile olan bağlarını hiçbir zaman tamamen koparamamışlardır. Bu bahsettiğimiz kimlik kodları meyânında misal olarak şunları zikredebiliriz: Yeni doğan çocuklara ad koyma, erkek çocukları sünnet etme, nikâh kıyma, bayram kutlama, kurban kesme ve dağıtma, camilere ağaç, beton veya demir bir direkle de olsa minare yapma, ölüm ve cenaze ile ilgili dinî ritüellere başvurma, mübarek geceleri kutlama vs. Bu söylediklerimiz, Müslüman kimliğin, pek çok zaman şeklen de olsa, muhafaza edilmesini sağlamıştır. Bu hususta Peygamber sevgisini destanlaştıran mevlidin apayrı bir yeri vardır. Çünkü mevlit, Bulgaristan Türklerinin sadece dillerinde dolaşan mısralar olarak kalmamış, onların evlerini aydınlatan kandillere, çocukken Müslümanlıklarını şekillendiren bayramlara, kalplerine kuvvet veren duygu ve inanca dönüşmüşlerdir.

Bulgaristan Müslümanları mevlid okumaya/okutmaya büyük önem vermişler ve bugün de vermektedirler. Ancak mevlide verilen bu değerin etkenleri konusunda farklılık görülmektedir. Mevlid okutmanın etkeni bazı durumlarda tamamen dine bağlılık ve muhabbet-i Rasûlüllah olurken, bazı zamanlarda geleneklere bağlılık, bazen de geleneklerin getirdiği mecburiyet olabilmektedir. Tabii, bazı durumlarda mevlid cemiyeti tertip etmenin etkenleri bu saydıklarımızın bir araya gelmesiyle de oluşabilmektedir. Bu da mevlid uygulaması konusunda bazı tartışmaların çıkmasına, yapılıp yapılmaması konusunda farklı görüşler ortaya atılmasına sebep olmaktadır.

Buna rağmen doğru bir anlayış ve uygulama ile mevlidin yaşatılması, hayatımızı kuşatmaya devam etmesi önem arz ederken, özellikle de Mevlid Kandili gibi farklı vesilelerle insanları bir araya getirip Peygamber sevgisinin kalplerde yer etmesi ve pekişmesi hususunda günden güne yalnızlaşan Müslümanlar ve genel anlamda insanlar için büyük faydalar bulunmaktadır.


Kategorideki diğer yazılar

Cuma öğleden sonra

Meşhur fıkradır: Adamın biri Cuma günü ölmüş. Definden sonra adamın oğlu hocaya gitmiş ve “Babam Cuma günü öldü öbür tarafta iyi karşılanır, değil mi?” diye sormuş. Hoca: “Namaz kılar mıydı?"demiş ve aralarında konuşma şöyle devam etmiş:..

Eklenme 15.11.2019 16:42

BAN Arkeoloji Müzesi Veliki Preslav hazinesine ev sahipliği yapıyor

Ulusal Arkeoloji Müzesi, Bulgaristan'ın en büyük ortaçağ hazinesi olan Veliki Preslav hazinesine ev sahipliği yapıyor. "Prens Saraylarının kapılarına kadar Veliki Preslav Hazineleri" başlıklı sergi 26 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaretçileri bekliyor...

Eklenme 10.11.2019 08:30

Sofya’da iki eski evin müthiş hikayeleri

Mariana Melnişka’nın “Evler konuşuyor” ve “Evler hala konuşuyor” adlı iki kitabında Bulgaristan’ın eski sanayici, tüccar, politikacı, aydın ve sanat adamının hayatı ve evlerinin anlatıldığı 660 hikaye toplandı. Kitapların sayfalarını araladıkça..

Eklenme 02.11.2019 09:00