Хоризонт + 7

Some Details

"Хоризонт + 7" на 21 март 2016 г.

„Как ще се променят задълженията на кметовете и областните управители след промените в Закона за защита при бедствия? Ще могат ли да предприемат повече мерки, за да бъдат по-добре защитени жителите?” е темата на предаването „Хоризонт+7”, което се..

публикувано на 22.03.16 в 16:10

Как се финансират общинските музеи във Варна и Добрич - тази вечер в "Хоризонт +7"

Мнения на директора на РИМ Варна Валентин Плетньов и директора на РИМ Добрич Костадин Костадинов:

публикувано на 02.03.15 в 15:35

"Хоризонт + 7" на 31 март с Нина Милошевич

Темата на предаването днес : Зелените площи на моя град или състоянието на общинските паркове и градини . Събеседник в студиото на Радио Варна ще е Илиян Илиев, председател на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие - Варна.

публикувано на 31.03.14 в 14:55

7 жилища от семеен тип строи община Варна за близо 80 изоставени деца с увреждания

  7 малки жилища от семеен тип за деца от социални домове ще бъдат изградени във Варна. Проектът се реализира от община Варна и е финансиран от ЕС по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за..

публикувано на 19.08.11 в 12:10

"Достъпна култура в алтернативи"

“ Достъпна култура в алтернативи” е проект на Община Варна, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” с период на реализация 18 месеца и бюджет от близо 800 хиляди лева, от които 5 % принос на Община Варна. Чрез..

публикувано на 25.07.11 в 14:43

Животът такъв какъвто е...

  В р убриката „Животът такъв какъвто е...” разказваме за 16-сет годишния Момчил Христов от Варна, който страда от бързоразвиващото се заболяване неходжкинов лимфом. Неговите приятели и съученици съб и рат средства за лечението му в чужбина и..

публикувано на 11.07.11 в 13:25

Пари до поискване

    В рубриката „Пари до поискване” на предаването Хоризонт +6 от   Радио Варна представяме проектите на три общини – Бургас, Поморие и Провадия, които са одобрени и очакват финансиране по ОПРР на МРРБ в частта „Подкрепа за създаване и промотиране на..

публикувано на 11.07.11 в 12:22

Пари до поискване

  В рубриката „Пари до поискване” на предаването Хоризонт +6 от   Радио Варна представяме проектите на три общини – Бургас, Поморие и Провадия, които са одобрени и очакват финансиране по ОПРР на МРРБ в частта „Подкрепа за създаване и промотиране на..

публикувано на 11.07.11 в 12:22

Животът такъв какъвто е...от Варна

  В Рубриката „Животът такъв какъвто е...” разказваме за 16-сет годишния Момчил Христов от Варна, който страда от бързоразвиващото се заболяване неходжкинов лимфом. Неговите приятели и съученици съб и рат средства за лечението му в чужбина и за..

публикувано на 11.07.11 в 11:36

Пари до поискване - Варна

    В рубриката „Пари до поискване” на предаването Хоризонт +6 от   Радио Варна представяме проектите на три общини – Бургас, Поморие и Провадия, които са одобрени и очакват финансиране по ОПРР на МРРБ в частта „Подкрепа за създаване и промотиране на..

публикувано на 11.07.11 в 11:19