Програмна схема


27 март 2017, понеделник

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
03:30
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Новини
08:00
Новини
08:30
Спортни новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Информационен бюлетин на БНР
13:00
Новини
13:30
Кратки новини
14:00
Новини
14:30
Кратки новини
15:00
Новини
15:30
Кратки новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
18:30
Кратки новини
19:00
Осведомителен бюлетин на БНР
23:00
Музикална линия

28 март 2017, вторник

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
03:30
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Осведомителен бюлетин на БНР
08:00
Новини
08:30
Спортни новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Осведомителен бюлетин на БНР
13:00
Новини
13:30
Кратки новини
14:00
Новини
14:30
Кратки новини
15:00
Новини
15:30
Кратки новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
18:30
Кратки новини
19:00
Осведомителен бюлетин на БНР
22:00
Музикална линия

29 март 2017, сряда

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
03:30
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Осведомителен бюлетин на БНР
08:00
Новини
08:30
Спортни новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Осведомителен бюлетин на БНР
13:00
Новини
13:30
Кратки новини
14:00
Новини
14:30
Кратки новини
15:00
Новини
15:30
Кратки новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
18:30
Кратки новини
19:00
Информационен бюлетин на БНР
23:00
Музикална линия

30 март 2017, четвъртък

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
02:30
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Новини
08:00
Новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Осведомителен бюлетин на БНР
13:00
Новини
13:30
Кратки новини
14:00
Новини
14:30
Кратки новини
15:00
Новини
15:30
Кратки новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
18:30
Кратки новини
19:00
Информационен бюлетин на БНР
22:00
Музикална линия

31 март 2017, петък

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
03:30
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Новини
08:00
Новини
08:30
Спортни новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Осведомителен бюлетин на БНР
13:00
Новини
13:30
Кратки новини
14:00
Новини
14:30
Кратки новини
15:00
Новини
15:30
Кратки новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
18:30
Кратки новини
19:00
Осведомителен бюлетин на БНР
20:00
Новини
20:05
Музикален блок
23:00
Музикална линия

01 април 2017, събота

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
00:15
Заедно след полунощ
01:00
Новини
01:05
Заедно след полунощ
02:00
Новини
02:05
Заедно след полунощ
03:00
Новини
03:05
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Новини
08:00
Календар
09:00
Новини
10:00
Новини
11:00
Новини
12:00
Информационен бюлетин на БНР
13:00
Новини
14:00
Новини
15:00
Новини
16:00
Новини
16:05
300 хиляди песни
17:00
Новини
17:05
Спорт +
18:00
Информационен бюлетин на БНР
18:30
Спорт +
19:00
Новини
19:05
Спорт +
23:00
Музикална линия

02 април 2017, неделя

00:00
Осведомителен бюлетин на БНР
00:30
Музикална линия
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
07:00
Новини
08:00
Новини
09:00
Новини
10:00
Новини
11:00
Новини
12:00
Информационен бюлетин на БНР
13:00
Новини
14:00
Новини
15:00
Новини
16:00
Новини
17:00
Новини
18:00
Информационен бюлетин на Радио Варна
19:00
Информационен бюлетин на БНР
23:00
Музикална линия