Ваня Славова

В радиото съм от 2006-та година. Минах през въртележката на графика: била съм водеща и новинар, но най-вече съм репортер по призвание. В тази роля се изявявам основно сега, макар да водя често предаването на БНР „По първи петли” с морски теми от Варна и да правя предаване „За селото” – нашенското, от Североизтока, което вече е европейска екзотика. Така между морето и селото се изявява родопската ми душа!

Репортерството ми дава простор: да летя навън, да споделям емоции, да срещам хора. Да имам реално нов и ярък ден. Студиото ми е тясно, стерилно и без живителен кислород.

Завършила съм Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Журналистиката направи на пух и прах много знания от там, заради неправилния словоред в медиите, честата липса на членуване и изобщо всички особености уж за грабване вниманието на слушателя.

При нас да цепиш секундата е майсторлък. 60 секунди пред микрофона могат да ти се сторят вековна бездна, ако си забравиш граматиката.  

Обичам да говоря директно, нямам цип на устата и не броя нито до три, нито до десет, преди да изрека това, което мисля. Малцина го приемат. Така или иначе мен ме интересуват останалите.

Мечтая за ерудирани събеседници, интересни събития и слънце в ефира!

Гласът не винаги дава адекватна представа за визията, но със сигурност разкрива духа. Затова, макар и скрити в радиото, сме открити пред вас: от "По първи петли", през "Новият ден", по обедно време в "На светло" или по залез в  "POST Factum". 

За финал гръцка философия: О,τι γράφει η μοίρα, δεν ξεγράφει η χείρα! В превод: "Каквото напише съдбата, не се заличава от ръката"!