Резултати : автор Албена Иванова

"Море от ритми" за 9-ти път в Балчик

По­ве­че от 1 400 из­пъл­ни­те­ли от 16 об­лас­ти на Бъл­га­рия и от чуж­би­на ще се ка­чат на сце­на­та на фол­клор­ния фес­ти­вал "Мо­ре от рит­ми", кой­то прев­зе­ма Бал­чик ве­че де­ве­та го­ди­на в праз­нич­ни­те септемврийски..

20.09.19 07:02 |

Библиотека на брега в Балчик

От ав­густ в Бал­чик ус­пеш­но фун­кцио­ни­ра биб­лио­те­ка на бре­га на мо­ре­то. Тя зае­ма прос­тран­ство­то под фо­то­вол­таи­ци­те, кои­то зах­ран­ват ос­вет­ле­ние­то на дам­ба­та, и е де­ло на доброволци. При­кан­ва гос­ти­те и мес­тни жи­те­ли с..

02.09.19 07:03 |

"Music Campus Balchik" събира млади музиканти за шести път

Културен център "Двореца" в Балчик ще бъде домакин на шестото издание на международния фестивал  "Music Campus Balchik". Проектът се провежда под патронажа на сдружение "Култура край границата", както и с подкрепата на Държавен Културен..

02.09.19 06:37 |

Изложба "Два свята" представят в Балчик

В първия ден на август художествената галерия в Балчик представя „Два свята“ – изложба от рисунки, акварел, туш и живопис на Детелина Тихолова и Николай Тихолов. Откриването е на 1 август от 18,00 ч. Ценителите ще видят две тех­ни­ки, два..

01.08.19 06:07 |

Двоен празник в Кранево в събота

На 8 юни Кра­не­во ще има двоен праз­ник - от­кри­ва­не на но­ва­та цър­ква и съ­бор на се­ли­ще­то, съоб­щи кме­тът Ру­мен Ни­ко­лов. Ос­ве­ща­ва­не­то ще за­поч­не в 7,30 ча­са с учас­тие­то на Вар­нен­ския и Ве­ли­коп­рес­лав­ски..

06.06.19 14:17 |

Хора с увреждания от Балчик настояват за по-достъпна градска среда

Придвижването на хо­ра­та с дви­га­тел­ни ув­реж­да­ния е зат­руд­не­но. То­ва алар­ми­ра 70-го­диш­ният Ис­маил Алиев от ул. “Ра­ков­ски” в Балчик. Той е при­ко­ван в ин­ва­лид­на­та ко­лич­ка преди пет го­ди­ни, ко­га­то гу­би кра­ка..

27.05.19 12:38 |

Приключи гласуването в болницата в Балчик

Изборният ден приключи за секцията в районна болница Балчик, 100 процента или 40 души персонал и пациенти са гласували там. Няма проблеми с машинното гласуване, допълват от балчишката администрация. Така могат да гласуват в сек­ции №3 в кв...

26.05.19 15:46 |

24 май в Добрич и Балчик

С богата културна програма Добрич отбелязва днес Празника на българската просвета и култура. По традиция шествието на учениците по централния булевард беше поведено от 109-годишната икона на Светите братя Кирил и Методий, носена от..

24.05.19 15:17 |
Двореца в Балчик

Изложби и концерти цяло лято в Двореца

Между 3 и 5 хиляди румънци се очаква да посетят архитектурно-парков комплекс „Двореца“ в Балчик за Великденските празници. Интересът на чуждестранен турист №1 в последните години продължава да бъде силен, макар че се предвижда да не бъдат..

26.04.19 10:24 |

Панорамният път Балчик – Каварна ще бъде ремонтиран

Рехабилитация на панорамния път между Балчик и Каварна започва тази година. Това ще се случи след завършването на два проекта в крайморските общини за ремонт на общински пътища, финансирани с европейски средства. Близо 5,8 млн. лв. ще бъдат..

02.04.19 14:23 |