Резултати : автор Албена Иванова

Двоен празник в Кранево в събота

На 8 юни Кра­не­во ще има двоен праз­ник - от­кри­ва­не на но­ва­та цър­ква и съ­бор на се­ли­ще­то, съоб­щи кме­тът Ру­мен Ни­ко­лов. Ос­ве­ща­ва­не­то ще за­поч­не в 7,30 ча­са с учас­тие­то на Вар­нен­ския и Ве­ли­коп­рес­лав­ски..

06.06.19 в 14:17 |

Хора с увреждания от Балчик настояват за по-достъпна градска среда

Придвижването на хо­ра­та с дви­га­тел­ни ув­реж­да­ния е зат­руд­не­но. То­ва алар­ми­ра 70-го­диш­ният Ис­маил Алиев от ул. “Ра­ков­ски” в Балчик. Той е при­ко­ван в ин­ва­лид­на­та ко­лич­ка преди пет го­ди­ни, ко­га­то гу­би кра­ка..

27.05.19 в 12:38 |

Приключи гласуването в болницата в Балчик

Изборният ден приключи за секцията в районна болница Балчик, 100 процента или 40 души персонал и пациенти са гласували там. Няма проблеми с машинното гласуване, допълват от балчишката администрация. Така могат да гласуват в сек­ции №3 в кв...

26.05.19 в 15:46 |

24 май в Добрич и Балчик

С богата културна програма Добрич отбелязва днес Празника на българската просвета и култура. По традиция шествието на учениците по централния булевард беше поведено от 109-годишната икона на Светите братя Кирил и Методий, носена от..

24.05.19 в 15:17 |
Двореца в Балчик

Изложби и концерти цяло лято в Двореца

Между 3 и 5 хиляди румънци се очаква да посетят архитектурно-парков комплекс „Двореца“ в Балчик за Великденските празници. Интересът на чуждестранен турист №1 в последните години продължава да бъде силен, макар че се предвижда да не бъдат..

26.04.19 в 10:24 |

Панорамният път Балчик – Каварна ще бъде ремонтиран

Рехабилитация на панорамния път между Балчик и Каварна започва тази година. Това ще се случи след завършването на два проекта в крайморските общини за ремонт на общински пътища, финансирани с европейски средства. Близо 5,8 млн. лв. ще бъдат..

02.04.19 в 14:23 |

Състезание за ученици „Лъвски скок“ се организира в Балчик

Местното читалище „Васил Левски 1959" инициира от 11 до 19 февруари Дни, посветени на Апостола. За учениците в града ще бъдат организирани мултимедийни презентации, четене на стихове и разкази за Дякона. На 11 февруари от 14:30 ч. на лекоатлетическия..

07.02.19 в 06:46 |

Туристите в Двореца в Балчик ще продължат да плащат на две каси

Входът за посетителите в ДКИ „Двореца“ в Балчик остава с непроменена цена през 2019 г. – 6 лева за възрастни и 2 лева за деца, пакетната цена за семейство е 12 лева, съобщи директорът на културния център Жени Михайлова. За да се влезе обаче в..

02.01.19 в 13:49 |

ОбС в Балчик не прие двойното увеличение на данъка за второ жилище. Кметът: Нарушавате закона!

Промените в наредбата която предвижда двойно увеличение на да­нък нед­ви­жи­мо иму­щес­тво за вто­ро жи­ли­ще, кое­то не е ос­нов­но и не е ка­те­го­ри­зи­ра­но по За­ко­на за ту­риз­ма не бяха приети на сесията на общинския съвет в Балчик...

18.12.18 в 09:31 |

Преустройват ритуалната зала в Балчик

С нова изложбена и конферентна зала ще разполага от 2019 година Историческият музей в Балчик. Близо 10 хиляди лева се усвояват за преустройването на бившата ритуална зала в място за гостуващи експозиции, конференции, презентации и други..

10.12.18 в 14:34 |