Слизането на Светия Дух над апостолите

В осмата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата тържествено отбелязва големия ден в историята на Христовата Църква, а именно Петдесетница. "Кои са най-забележителните промени, които могат да бъдат знак, че..

публикувано на 16.06.19 в 08:00

Накъде без Бога?

"А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога и пратения от Тебе Иисуса Христа." (Йоан. 17:3) "Седмата неделя след Пасха Църквата е посветила на борбите против арианството . Арий бил амбициозен човек...

публикувано на 09.06.19 в 08:00

Да прогледнем духовно

В шестата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата възпоменава събитието от Новия Завет, известно като "Изцелението на Слепия". "Докле съм в света, светлина съм на света." ( Йоан 9:5 ) "Очи имат, но..

публикувано на 02.06.19 в 08:00

Да черпим от Живата вода – Словото Божие

В петата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата възпоменава събитието от Новия Завет, известно като "Беседата със самарянката". "Господ наш Иисус Христос неуморно поучавал Своите ученици и слушатели. Затова постоянно..

публикувано на 26.05.19 в 08:00

Непрестанната надежда на Разслабления

Днес, Христовата Църква отбелязва Четвърта неделя след Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Неделята е наречена на Разслабления . "…и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато..

публикувано на 19.05.19 в 08:00

Удивителният подвиг на светите жени Мироносици

Третата неделя след Пасха - на светите Мироносици , която отбелязваме днес, Църквата възпоменава великата вяра на жените, наречени Мироносици, тяхното безстрашие и възнаграждаването им първи да чуят вестта за Възкресението на..

публикувано на 12.05.19 в 08:00

Доброто неверие Томино

Намираме се във Втора неделя след Пасха, наречена Томина . Нарича се така, защото е свързана с един от апостолите Христови - Тома. "Истината за Христовото Възкресение е толкова велика, че човешкият ум не може да я разбере както и в..

публикувано на 05.05.19 в 08:00

Христос воскресе, смъртта е победена!

Възкресение Христово е основа на нашата вяра. То е тази първа, най-важна велика истина, с възвестяването на която апостолите започнали своята проповед. Както с кръстната смърт на Христос е извършено очистването на нашите..

публикувано на 28.04.19 в 08:00

Великденски благослов на Видинския митрополит Даниил

Възлюбени в Господа братя и сестри, чеда на богохранимата Видинска епархия, Христос Воскресе! Отново цялата земя се оглася от ликуването на Христовата църква в Пасхалната нощ! Сърцата ни се изпълват с неизречима радост, прославяйки победата..

публикувано на 28.04.19 в 00:05

Осанна, благословен Идещият в име Господне, цар Израилев!

Шестата неделя на Великия и спасителен пост , която отбелязваме днес, Църквата възпоменава Вход Господен в Йерусалим или както по народному този празник е известен - Цветница или Връбница . "Йерусалиме, Йерусалиме, обърни се към..

публикувано на 21.04.19 в 08:00