Вярата е благословение и светлина за нас

В тази неделя, Църквата си спомня за светите мъченици просияли в святост пред Бога, дали живота си за Бога в Доростол (Силистра). Празникът "Събор на светите Доростолски мъченици" , е установен от БПЦ-БП през 2016 г., като всяка година се..

публикувано на 17.06.18 в 08:00

Българските светии са доказателство, че църквата ни е жива и е с Бога

Евангелски текст: "А на всички ония, които Го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии." ( Йоан 1:12-13 ) Във втората Неделя след Петдесетница, Църквата отбелязва паметта..

публикувано на 10.06.18 в 08:00

Днес Църквата почита всички светии

Днес, Христовата Църква отбелязва Първа неделя след Петдесетница. В тази неделя, Църквата си спомня за всички онези, знайни и незнайни люде, които просияха в святост пред Бога. Почитайки всички светии, Църквата ни..

публикувано на 03.06.18 в 08:00

ВЕЛИКИЯТ ПРАЗНИК ПЕТДЕСЕТНИЦА

"Според богослужебния календар на светата Православна църква Осмата неделя след Пасха (десетият ден след Възнесение Христово) е отредена за празнуване на новозаветното събитие Слизане на Светия Дух над апостолите (Деян. ап., гл. 2). Тъй..

публикувано на 27.05.18 в 08:00

"Единосъщен" – определението, което изчисти вярата от ереси и разколи

Евангелски текст: "А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога и пратения от Тебе Иисуса Христа" /Йоан. 17:3/ "Седмата неделя след Пасха Църквата е посветила на борбите против арианството . Арий бил..

публикувано на 20.05.18 в 08:00

Слепецът чрез послушанието си към Спасителя получи светлината

В шестата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата възпоменава събитието от Новия Завет, известно като "Изцелението на Слепия". "С ослепели духовни очи идвам при Тебе, Христе, и като слепородения..

публикувано на 13.05.18 в 08:00

Божията благодат е способна да възроди и най-грешната душа

В петата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата възпоменава събитието от Новия Завет, известно като "Беседата със самарянката". Сред многото православни жени, които познава историята, е и света Фотина - самарянката...

публикувано на 06.05.18 в 08:00

"Eто, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо"

Днес, Христовата Църква отбелязва Четвърта неделя след Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Неделята е наречена на Разслабления . Евангелски текст: "А в Иерусалим, при Овчи порти, се намира..

публикувано на 29.04.18 в 08:00

Бог се яви след Възкресението първо на жените мироносици

Третата неделя след Пасха - на светите Мироносици , която отбелязваме днес, Църквата възпоменава великата вяра на жените, наречени Мироносици, тяхното безстрашие и възнаграждаването им първи да чуят вестта за Възкресението на Иисус..

публикувано на 22.04.18 в 08:00

Неверието на Тома е достоверност на Възкресението Христово

Днес, Христовата Църква празнува Втора неделя след Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Неделята е наречена Томина, защото си спомняме за радостта на апостол Тома от срещата си с възкръсналия Бог – Иисус Христос...

публикувано на 15.04.18 в 08:00