Какво е състоянието на язовирите в Северозападна България

Снимка: Радио Видин

Във връзка с промяната на времето и възможността от преливане на язовири и речни корита, си задаваме въпроса - готови ли са общините в Северозапада да гарантират, че няма да има проблеми в това отношение. Всичко това и на фона на трагичните събития от Бургаско, където няколко микроязовира преляха, в резултат на което има и жертви. Ежегодно се прави и проверка по реда на надзора от Върховна административна прокуратура за състоянието на язовирите в България, като Държавната агенция по метрологичен и технически надзор регулярно предоставя информация за тяхното състояние. Отговорността по безопасната експлоатация, техническото състояние и водните нива на язовирите е отговорност на собствениците им, като те следва да изпълняват направените предписания от държавните контролни органи. След последните масови проверки стана ясно, че най-много опасни язовири има в областите Велико Търново, Враца и Плевен- това показа проверката на Върховната административна прокуратура от пролетта. Във връзка с това разпратихме писма до областните администрации във Враца, Монтана и Видин с искане за предоставяне на информация за броя на язовирите на територията на съответната област, вида на собствеността им и какво е хидротехническото им състояние.

В област Монтана по план от 6 до 10 ноември върви технически преглед и проверка на аварийното планиране на язовирните стени и съоръженията към тях- става въпрос общо за 17 язовира. Проверката е започнала от язовир Огоста при Монтана и яз. Маданска бара при село Мадан, община Бойчиновци. Обходите там започнаха на 6 ноември, а ще завършат на 10-ти с язовирите Студен кладенец -село Стубел; Липенска река-с. Липен; яз. Ягодник при с Студено буче и още един язовир там- Долна вода. "Лошото при нас е, че преливникът е в много лошо състояние. Не може да се доближи и да се види. Има кран, чрез който може да се изпусне водата. Миналата година се направиха предписания, но нищо конкретно. Преливникът е готов да се свърже с язовира. Язовирът в момента е общински, но имаше и арендатори през годините. Няма опасност за селото, защото той се намира под селото." - разказа пред Катя Борисова кметът на село Липен- Ванчо Латинов за състоянието на язовир Липенска река.

Язовир Смирненски край едноименното село е третият по големина язовир в област Монтана. Преди година той стана скандално известен с това, че заради дългове съдия -изпълнител продаде част от защитните му съоръжения. Язовирът е собственост на държавното дружество "Напоителни системи" ЕАД. Язовирът е с площ близо 1 000 дка и обем близо 9 млн. кубически метра вода, като на него е построена и ВЕЦ. През 2016 година от "Напоителни системи" алармираха, че специалистите им нямат достъп до съоръженията за контролиране и напътстване на водата и самият язовир бе определн като потенциално опасен. Това бе преди година, да чуем сега какво е състоянието му , както и това на останалите 4 язовира на "Напоителни системи", от Игор Репкин, директор на Хидротехническия район- Монтана към "Напоителни системи" клон "Мизия: "Всички язовири на територията на нашата област са в добро техническо състояние и водата в тях е под средното годишно ниво. Язовир "Огоста" е доста под средната кота и не създава опасност от преливане. В момента имаме сериозно засушаване и съоръженията имат готовност да поемат водите при снеготопенето през пролетта. В момента текат проверки и няма как да бъдат открити нередности, тъй като ние контролираме тяхното състояние." - каза Игор Репкин. Попитахме служителка от кметството в село Смирнески, какво е състоянието на едноименния язовир: "Състоянието доколкото знам е нормално. Нашият язовир е голям и е засега няма опасност от преливане." Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпрати писма до всички общини в България да засилят вниманието си към язовирите, които се намират на тяхна територия. В тях се обръща внимание, че съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, в 7 дневен срок след подписване на договор за възлагане функциите на оператор на язовирна стена, собственикът е длъжен да предостави копие в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Това все още е едно от честите нарушения от страна на собствениците, което е много важно за безопасната експлоатация на съоръженията. Глобата при него е между 1 000 и 20 000 лв. Кои са най-опасните язовири, попитахме инж. Игор Репкин - началник на Хидротехнически район Монтана: "Най- опасни за безнадзорните язовири. Имаше процес преди години, когато се прехвърляше собствеността и дори имаше общини, които искаха да се отърват от част от язовирите, защото те им носеха само проблеми по подръжката. В последно време, обаче се наблюдава активизиране по отношение стопанисването на съоръженията, което дава по- голяма сигурност за всички живеещи в населените места."

На територията на община Мездра в момента съществуват 8 язовира. "От тях 5 са общински, 2 на Напоителни системи и 1 на Сдружение за напояване. По данни от Общинска администрация всички те са абсолютно безопасни.Общинската служба за бедствия и аварии и защита на населението следи почти ежедневно нивото на язовирите и състоянието на техните преливници и дава пълна  гаранция за тяхната абсолютна безопасност за населението и земеделските земи около тях." - информира сътрудникът ни Петко Котларски.

Каква е ситуацията във Видинско и има ли опасни язовири тук ? Отговор на въпроса даде зам.областният упарвител, Елка Георгиева: "На територията на видинска област има общо 36 язовира, които са с различен тип собственост. Девет от тях са държавна собственост, като 3 от тях са предоставени на Министерството на земеделието, храните и горите от "Напоителни системи". Останалите язовири са общински, а язовир Скомля е кооперативна собственост. От всичките общини в областта без язовири са общините Видин и Ново село. В Неговановци се намира и един ретензионен язовир или празен язовир, за да може да поема по- големи количества валежи. Той е собственост на Министерството на земеделието, храните и горите." - каза Елка Георгиева. В община Брегово е извършено почистване на стените на язовирите Калина, Елещеф, Ракитница и Делейна. За Елещеф е направено предписание да се възстанови работата на савака на основния изпускател и се възстанови пропускливосттта му. През август е постъпило писмо от кмета на общината, че са извършени всичките необходими ремонтни дейности на съоръжението. Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала.


 

Вижте още

За соларните лампи, "Компирите" и храма в село Киселево

Село Киселево се намира в Община Брусарци, област Монтана. Разположено е от двете страни на Киселевската бара сред широката и гъста гора на Киселевското бранище. Край селото има язовир. Екип на Радио Видин посети селцето в късния следобед. Хора на центъра в зимния следобед естествено нямаше, дори единственото кафе и магазин беше затворено. Няколкото..

публикувано на 19.01.18 в 12:29

Професионалните паралелки- панацея срещу "образованите безработни"?

Дискусията за засилване на професионалното обучение в средните училища не е от вчера. От години се говори, че на пазара на труда у нас, въпреки високата безработица, липсват професионално подготвени кадри в редица сфери. В същото време хиляди млади хора стоят без работа, защото нямат нужната квалификация. Не е тайна, че в почти всеки град има така..

публикувано на 18.01.18 в 13:24
Петър Иванов, ковач

Изчезват ли занаятите днес

Занаятите са дейности, свързани с ръчното изготвяне на предмети. Някои от тях се практикуват от векове, а други са съвременно изобретение или са резултат от популяризирането на занаяти, първоначално практикувани в много ограничен географски район. В миналото повечето занаяти са практикувани професионално. Днес индустриалната революция постепенно е..

публикувано на 17.01.18 в 11:54

Подготвени ли сме за първия сняг

Първият сняг дойде в Северозапада, не че е нормално да вали през зимата, но понякога сме изненадани и неподготвени именно за него. Готови ли са общините за зимата, кой чисти снега този сезон и очакват ли се изненади? Опитахме се да направим обзор на обстановката в трите области Видин, Враца и Монтана. В планинската община Чупрене се радват на..

публикувано на 16.01.18 в 13:14

Проверки на пътя за вредни емисии - мисия не/възможна

Седем газ-анализатора са предоставени на "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи за проверка на превозните средства. Новите уреди са закупени от Столична община във връзка с покриването на техническите изисквания за замърсяване на въздуха. Проверките с новите газ-анализатори на столичната пътна полиция са крачка в посока на..

публикувано на 15.01.18 в 14:16

Смирненски - селото със самолета

Село Смирненски, или селото с многото завои, както е известно сред шофьорите от Северозапада, които често преминават маршрута. Населеното място е част от Община Брусарци. Обединило е някогашните села Гайтанци и Луковица с население от над 1500 жители. Демографските процеси намаляват хората до около 400 днес. Повече от десетина години нямат училище, преди..

публикувано на 12.01.18 в 12:47