Какво е състоянието на язовирите в Северозападна България

Снимка: Радио Видин

Във връзка с промяната на времето и възможността от преливане на язовири и речни корита, си задаваме въпроса - готови ли са общините в Северозапада да гарантират, че няма да има проблеми в това отношение. Всичко това и на фона на трагичните събития от Бургаско, където няколко микроязовира преляха, в резултат на което има и жертви. Ежегодно се прави и проверка по реда на надзора от Върховна административна прокуратура за състоянието на язовирите в България, като Държавната агенция по метрологичен и технически надзор регулярно предоставя информация за тяхното състояние. Отговорността по безопасната експлоатация, техническото състояние и водните нива на язовирите е отговорност на собствениците им, като те следва да изпълняват направените предписания от държавните контролни органи. След последните масови проверки стана ясно, че най-много опасни язовири има в областите Велико Търново, Враца и Плевен- това показа проверката на Върховната административна прокуратура от пролетта. Във връзка с това разпратихме писма до областните администрации във Враца, Монтана и Видин с искане за предоставяне на информация за броя на язовирите на територията на съответната област, вида на собствеността им и какво е хидротехническото им състояние.

В област Монтана по план от 6 до 10 ноември върви технически преглед и проверка на аварийното планиране на язовирните стени и съоръженията към тях- става въпрос общо за 17 язовира. Проверката е започнала от язовир Огоста при Монтана и яз. Маданска бара при село Мадан, община Бойчиновци. Обходите там започнаха на 6 ноември, а ще завършат на 10-ти с язовирите Студен кладенец -село Стубел; Липенска река-с. Липен; яз. Ягодник при с Студено буче и още един язовир там- Долна вода. "Лошото при нас е, че преливникът е в много лошо състояние. Не може да се доближи и да се види. Има кран, чрез който може да се изпусне водата. Миналата година се направиха предписания, но нищо конкретно. Преливникът е готов да се свърже с язовира. Язовирът в момента е общински, но имаше и арендатори през годините. Няма опасност за селото, защото той се намира под селото." - разказа пред Катя Борисова кметът на село Липен- Ванчо Латинов за състоянието на язовир Липенска река.

Язовир Смирненски край едноименното село е третият по големина язовир в област Монтана. Преди година той стана скандално известен с това, че заради дългове съдия -изпълнител продаде част от защитните му съоръжения. Язовирът е собственост на държавното дружество "Напоителни системи" ЕАД. Язовирът е с площ близо 1 000 дка и обем близо 9 млн. кубически метра вода, като на него е построена и ВЕЦ. През 2016 година от "Напоителни системи" алармираха, че специалистите им нямат достъп до съоръженията за контролиране и напътстване на водата и самият язовир бе определн като потенциално опасен. Това бе преди година, да чуем сега какво е състоянието му , както и това на останалите 4 язовира на "Напоителни системи", от Игор Репкин, директор на Хидротехническия район- Монтана към "Напоителни системи" клон "Мизия: "Всички язовири на територията на нашата област са в добро техническо състояние и водата в тях е под средното годишно ниво. Язовир "Огоста" е доста под средната кота и не създава опасност от преливане. В момента имаме сериозно засушаване и съоръженията имат готовност да поемат водите при снеготопенето през пролетта. В момента текат проверки и няма как да бъдат открити нередности, тъй като ние контролираме тяхното състояние." - каза Игор Репкин. Попитахме служителка от кметството в село Смирнески, какво е състоянието на едноименния язовир: "Състоянието доколкото знам е нормално. Нашият язовир е голям и е засега няма опасност от преливане." Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпрати писма до всички общини в България да засилят вниманието си към язовирите, които се намират на тяхна територия. В тях се обръща внимание, че съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, в 7 дневен срок след подписване на договор за възлагане функциите на оператор на язовирна стена, собственикът е длъжен да предостави копие в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Това все още е едно от честите нарушения от страна на собствениците, което е много важно за безопасната експлоатация на съоръженията. Глобата при него е между 1 000 и 20 000 лв. Кои са най-опасните язовири, попитахме инж. Игор Репкин - началник на Хидротехнически район Монтана: "Най- опасни за безнадзорните язовири. Имаше процес преди години, когато се прехвърляше собствеността и дори имаше общини, които искаха да се отърват от част от язовирите, защото те им носеха само проблеми по подръжката. В последно време, обаче се наблюдава активизиране по отношение стопанисването на съоръженията, което дава по- голяма сигурност за всички живеещи в населените места."

На територията на община Мездра в момента съществуват 8 язовира. "От тях 5 са общински, 2 на Напоителни системи и 1 на Сдружение за напояване. По данни от Общинска администрация всички те са абсолютно безопасни.Общинската служба за бедствия и аварии и защита на населението следи почти ежедневно нивото на язовирите и състоянието на техните преливници и дава пълна  гаранция за тяхната абсолютна безопасност за населението и земеделските земи около тях." - информира сътрудникът ни Петко Котларски.

Каква е ситуацията във Видинско и има ли опасни язовири тук ? Отговор на въпроса даде зам.областният упарвител, Елка Георгиева: "На територията на видинска област има общо 36 язовира, които са с различен тип собственост. Девет от тях са държавна собственост, като 3 от тях са предоставени на Министерството на земеделието, храните и горите от "Напоителни системи". Останалите язовири са общински, а язовир Скомля е кооперативна собственост. От всичките общини в областта без язовири са общините Видин и Ново село. В Неговановци се намира и един ретензионен язовир или празен язовир, за да може да поема по- големи количества валежи. Той е собственост на Министерството на земеделието, храните и горите." - каза Елка Георгиева. В община Брегово е извършено почистване на стените на язовирите Калина, Елещеф, Ракитница и Делейна. За Елещеф е направено предписание да се възстанови работата на савака на основния изпускател и се възстанови пропускливосттта му. През август е постъпило писмо от кмета на общината, че са извършени всичките необходими ремонтни дейности на съоръжението. Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала.


 

Вижте още

Репляна- селото без кражби

Село от Северозапада твърди, че в него няма престъпност и кражби. Селото е Репляна и се намира в община Чупрене. " За три години имаме само една кражба от частен дом, престъпността е нулева ", обяснява кметският наместник, Евгени Еленков. " Репляна е моето родно село, няма как да не го обичам, старая се да се справям добре и със задълженията си. В..

публикувано на 16.11.18 в 17:30

Да направим добро

За повечето хора самата дума "добро" звучи донякъде абстрактно и твърде символично, доколкото е абстрактен и символичен самият живот на отделния човек. Казват, че научиш ли се да правиш добро, значи си се научил на всичко! Правим ли добри дела и склонен ли е българинът на добротворство? Това е темата в "Посоките на делника".  Лео Кадели е..

публикувано на 15.11.18 в 11:53

Младежки ли са младежките домове днес

Младежките домове са създадени като пространства, предназначени за развитие и изява на творческите способности на младите хора, за разпространение на култура и смислен духовен живот. В тези институции се създават условия за занимания по интереси, отдих и младежки контакти. Дейността на младежките домове е съобразена с интересите, индивидуалните..

публикувано на 14.11.18 в 11:44

Още 100 милиона получи Видин от ЕС, има ли ефект?

Видинският бизнес е получил одобрение на 47 проекта на стойност почти 37 милиона лева в настоящия програмен период на Евросъюза, а Община Видин- за 16 европейски проекта на стойност 58 милиона лева или близо 100 милиона лева от ЕС са влезли в града през последните години . Какъв е ефектът от тези средства и направиха ли живота ни по-добър? Отговора..

публикувано на 13.11.18 в 14:02

Реагираме ли адекватно при деца в риск

Хората биха сигнализирали и биха помогнали на дете в нужда , когато живее в нездрава семейна среда или най- общо казано се намира под въздействието на някакви нежелателни фактори, показа анкета сред видинчани. "Бих сигнализирала на 112 или на полицията. Ако не са гледани добре децата, ако имат проблеми, когато родителите не живеят добре... Ако..

публикувано на 12.11.18 в 16:10

За живота в Горни Лом, четири години след взрива в "Миджур"

Въпреки проблемите, Горни Лом е най-хубавото село за мен- това обясни кметът на видинското село Илиян Михайлов. А проблемите тук съвсем не са малко. Името му стана печално известно, когато на първи октомври 2014 година взрив в завода за боеприпаси "Миджур" край селото отне живота на 15 души и рани други двама. За експлозията бяха обвинени четирима..

публикувано на 09.11.18 в 16:55