Трудът във Видинско остава най-ниско оценен в страната

Снимка: Радио ВИДИН

Безработицата е един от основните проблеми пред жителите Видинска област. При средно равнище за страната от 7,2% за декември 2017 година, за област Видин е отчетено двойно по- високо от 16.39%. 6200 са регистрираните безработни в област Видин, като само за община Видин, която е най- голямата в областта, хората без работа са 2 631.

Какви заплати получават работещите видинчани?

"Аз съм в София. Около 1000 лева ми е заплатата... Около 700 лева, за Видин е добре. Предполагам, че ме осигуряват на минималната... Аз работя за 0 пари, защото съм безработен... Няма работа платена. Работили сме за минимална заплата. На толкова те осигуряват, но взимаш на норма. Например при шивачките... При частник отиваш, някой ти не плаща... А в частния сектор не си получават и заплатата... Минималната в сектор Здравеопазване. Ние се водим обслужващ персонал... Повечето са на минимална заплата, поне които познавам аз. Работила съм в Общината и съм била на минимална заплата...", коментираха видинчани заплащането на труда.

За едно свободно работно място, обявено в Бюрото по труда през декември са се конкурирали 8 безработни, регистрирани на трудовата борса във Видин. Най- търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда в страната са в сферата на персоналните услуги- бармани, сервитьори, готвачи; следвани от квалифицираните работници по производство на храни, облекло, продавачите, строителни работници. Сходна е и ситуацията във Видин. Към края на януари, например в Бюрото по труда са се търсили 12 машинни оператори за шиене на облекла, 12 организатор- продажби с реклама и 10 охранители; 1 автомонтьор, 2-ма продавачи, 1 готвач, 3-ма сервитьори- работни места за хора със средно и основно образование, докато само едно е било работното място за висшист- за 1 учител.

СнимкаСредната работна заплата в област Видин бележи известен ръст. Въпреки това, тя продължава да е най- ниската в страната. Последните актуални данни на Националния статистически институт са за предпоследното тримесечие на 2017 година от отчета за заетите лица, отработеното време и разходите за труд.

"Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2017 година намаляват с 281 души, спрямо същия период на предходната година. Като заетите са 16 463 души. Спрямо третото тримесечие на 2016 година наетите лица в частния сектор намаляват с 761 души и достигат 9 755, а в обществения сектор имаме увеличение с около 480 души и там те достигат до 6 708. Традиционно най- много заети има в преработващата индустрия- 2838 души и в търговия и ремонт на автомобили- 2 217 души", каза Цветан Цветков, началник отдел "Статистически изследвания"- Видин към Териториално статистическо бюро "Северозапад"- Плевен.

СнимкаСредната брутна месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 година от 648 лева на 668 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 780 лева, а за частния е 593 лева. В сравнение със същия период на 2016 година средната брутна месечна работна заплата за област Видин нараства с около 3%. В сравнение с останалите области в страната област Видин е на последно място по показател средна работна заплата. Най -висока средна месечна заплата получават наетите в област София- 1 405 лева, в област Стара Загора- 1011 лева и в област Варна- 992 лева. Средната заплата на видинчани не достига и половината на наетите в столицата.

Най- ниско платените работници в област Видин са заетите в сектор "ресторантьорство и хотелиерство"- 415 лева. Най- висока е средната заплатата на работещите в сектор "държавно управление"- 911 лева. Видин изостава в средната работна заплата и спрямо другите две области в Северозапада- Монтана и Враца. Средната работна заплата в Монтана е 791 лева, а във Враца- 964 лева.

СнимкаНад 5 500 задължени лица плащат данъци и осигуровки в офиса на Националната агенция за приходите (НАП) във Видин, като в тях са включени 2 541 търговски дружества, бюджетни организации, училища, читалища, НПО и още 2 975 физически лица, регистрирани като еднолични търговци, земеделски производители, свободни професии и лица, упражняващи патентна дейност. Тук не са включени безработните, които сами плащат своите здравни осигуровки. Поради голямата безработица в региона в област Видин най- големите работодатели са Общините. Като най- голяма община, най-големият работодател е Община Видин. Освен тези, които работят в администрация, има и наети в различните общински предприятие и назначените по програми и проекти.

"В т.нар. "реален сектор" във Видинска област има около 10 фирми, които имат назначени над 200 работници и съответно те внасят най- голям размер данък "общ доход" и осигуровки за наети работници. Има и такива фирми, които са регистрирани в териториална дирекция "Големи данъкоплатци", а и такива, които са регистрирани в София, но осъществяват своята дейност на територията на област Видин. Със сигурност има работодатели, които плащат със закъснение дължимите осигурителни вноски. Това в никакъв случай не означава, че те бавят заплатите на своите работници. При забавяне в плащанията на осигурителните вноски се дължат лихви за закъснението, а приходната агенция може да предприема действия за налагане на обезпечителни мерки или за принудително събиране на просрочените задължения за осигуровки", заяви Милена Борисова, главен експерт в офиса на НАП- Видин.

СнимкаПриходната агенция прави ежедневни проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство:

"При констатирани нарушения се съставят актове за административни нарушения и се налагат санкции, като за различните нарушения санкциите са различни и те са регламентирани в съответните закони. През миналата година инспекторите на НАП са съставили 473 акта за нарушения. Като установените нарушения са свързани с неподаване в срок на данъчни и осигурителни декларации и други видове документи и с неиздаване на касови бележки. От миналата година се прилага и практиката да се запечатват търговски обекти в случаите на грубо нарушаване на данъчните закони."

В повечето случаи това са магазини, ресторанти и барове, като средното време на затваряне на обекта е 7 дни. За последната година в област Видин са запечатани 22 търговски обекта. По отношение укриването на данъци и осигуровки НАП прави и ревизии.

Снимка818 проверки са извършили от Дирекция "Инспекция по труда"- Видин в 682 предприятия в областта през 2017 година. Констатираните нарушения са 3636. Най- много от тях са свързани с трудовите правоотношения- 1 849. През изминалата година ръст бележат нарушенията на установени на работа хора без сключен трудов договор. За сравнение през 2016 година броят им е бил 29, а през 2017- 40.

"Установените по време на проверките забавени трудови възнаграждения през 2017 година възлизат на 670 хиляди лева. През 2016 година сумата е 150 хиляди лева. През 2016 година 9 предприятия са бавили заплати, докато през миналата година броят им се увеличава на 21 предприятия в област Видин. В резултат на контрола от страна на инспекторите по труда 10 предприятия са изплатили пълния размер на забавените заплати, а общата сума на изплатените трудови възнаграждения възлиза на 296 хиляди лева. 11 предприятия продължават да бавят заплатите на над 150 работници в размер на около 374 хиляди лева", съобщи Надежда Симеонова, директор на "Инспекция по труда"- Видин.

На този етап в "Инспекция по труда" няма шивашки предприятия, които да не плащат заплати. Здравеопазването се оказа основният бранш, в който са основните дължими суми- за 259 хиляди лева, има фирма от сферата на растениевъдството, охранителна фирма също бави трудовите възнаграждения. "Главна инспекция по труда" ще има и нови правомощия след 31 март- да иска от съда да започне производство по несъстоятелност за работодатели, които бавят заплати повече от два месеца на една трета от наетия персонал. Промените са обнародвани в Държавен вестник от 22 декември, брой 102.

"Правомощията, които Инспекцията по труда ще има, ще бъде да подготвя документите и да предявява искова молба пред съда", обясни Надежда Симеонова.

До влизането в сила на тази част от Кодекса на труда има още 2 месеца.

Вижте още

Черната страница, наречена "Народен съд"

Сякаш кошмарът от Втората световна война не е достатъчен. В навечерието на края на ужаса, който се вихри из Европа, започват още кървави времена в историята на България. Времената на хаоса, който цари в страната, имат още по-смущаващ епилог: организирането на Народен съд, който не цели просто да потърси отговорност на политици и личности, направили..

обновено на 22.02.18 в 16:52

Ще подменя ли държавата касовите апарати в търговските обекти

Преди дни в общественото пространство се появи информация за необходимост от масова подмяна на касовите апарати у нас. Това стана ясно от скандал в бюджетната комисия в парламента, когато представители на Националната агенция за приходите обявиха пред депутатите, че ще се наложи подмяна на всичките около 400 000 устройства у нас до 31 декември 2018..

публикувано на 21.02.18 в 11:43

Социално справедливи ли сме българите?!

В Световния ден на социалната справедливост- 20 февруари темата коментираме с анализатора Любен Добрев и правозащитника Петър Кичашки . Гледната точка е и на хора от малки населени места в Северозапада . От 2009 г. в списъка с празници влиза и Световният ден на социалната справедливост - 20 февруари. Въведен е съвсем не на майтап с решение на..

публикувано на 20.02.18 в 16:39

Знаят ли родителите какво правят децата им в училище

Доколко родителите познават училището на своите деца? Споделят ли учениците как минава денят им там?  Татяна Николова е майка на третокласник. Казва, че винаги намира време да поговори с детето, съумяла е да научи сина си да разказва какво му се е случило през деня в училище. "Правилният подход на всеки един родител е не да стоиш над главата на..

публикувано на 19.02.18 в 14:06

За обичаите и традициите в Златия

Златия се намира в Северозападна България и е част от община Вълчедръм. Разположено е на десния бряг на река Цибрица, на разстояние около 5 км от река Дунав. Селото се намира в едноименната местност "Златията", известна като една от най-плодородните в България. Преди години селото било многолюдно, над 2300 били жителите му. В избирателните списъци днес..

публикувано на 16.02.18 в 13:03

Ще могат ли завършващите училище във Видин да си намерят лесно работа

Решението да се закриват паралелки в елитните училища за сметка на професионалното обучение предизвика напрежение и дори протести в редица градове, сред които и Враца . Родители, учители и ученици се противопоставят на този план-прием. От друга страна държавата трябва да направи нещо за бизнеса, който изпитва големи затруднения при намирането на..

публикувано на 15.02.18 в 13:53