Трудът във Видинско остава най-ниско оценен в страната

Снимка: Радио ВИДИН

Безработицата е един от основните проблеми пред жителите Видинска област. При средно равнище за страната от 7,2% за декември 2017 година, за област Видин е отчетено двойно по- високо от 16.39%. 6200 са регистрираните безработни в област Видин, като само за община Видин, която е най- голямата в областта, хората без работа са 2 631.

Какви заплати получават работещите видинчани?

"Аз съм в София. Около 1000 лева ми е заплатата... Около 700 лева, за Видин е добре. Предполагам, че ме осигуряват на минималната... Аз работя за 0 пари, защото съм безработен... Няма работа платена. Работили сме за минимална заплата. На толкова те осигуряват, но взимаш на норма. Например при шивачките... При частник отиваш, някой ти не плаща... А в частния сектор не си получават и заплатата... Минималната в сектор Здравеопазване. Ние се водим обслужващ персонал... Повечето са на минимална заплата, поне които познавам аз. Работила съм в Общината и съм била на минимална заплата...", коментираха видинчани заплащането на труда.

За едно свободно работно място, обявено в Бюрото по труда през декември са се конкурирали 8 безработни, регистрирани на трудовата борса във Видин. Най- търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда в страната са в сферата на персоналните услуги- бармани, сервитьори, готвачи; следвани от квалифицираните работници по производство на храни, облекло, продавачите, строителни работници. Сходна е и ситуацията във Видин. Към края на януари, например в Бюрото по труда са се търсили 12 машинни оператори за шиене на облекла, 12 организатор- продажби с реклама и 10 охранители; 1 автомонтьор, 2-ма продавачи, 1 готвач, 3-ма сервитьори- работни места за хора със средно и основно образование, докато само едно е било работното място за висшист- за 1 учител.

СнимкаСредната работна заплата в област Видин бележи известен ръст. Въпреки това, тя продължава да е най- ниската в страната. Последните актуални данни на Националния статистически институт са за предпоследното тримесечие на 2017 година от отчета за заетите лица, отработеното време и разходите за труд.

"Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2017 година намаляват с 281 души, спрямо същия период на предходната година. Като заетите са 16 463 души. Спрямо третото тримесечие на 2016 година наетите лица в частния сектор намаляват с 761 души и достигат 9 755, а в обществения сектор имаме увеличение с около 480 души и там те достигат до 6 708. Традиционно най- много заети има в преработващата индустрия- 2838 души и в търговия и ремонт на автомобили- 2 217 души", каза Цветан Цветков, началник отдел "Статистически изследвания"- Видин към Териториално статистическо бюро "Северозапад"- Плевен.

СнимкаСредната брутна месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 година от 648 лева на 668 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 780 лева, а за частния е 593 лева. В сравнение със същия период на 2016 година средната брутна месечна работна заплата за област Видин нараства с около 3%. В сравнение с останалите области в страната област Видин е на последно място по показател средна работна заплата. Най -висока средна месечна заплата получават наетите в област София- 1 405 лева, в област Стара Загора- 1011 лева и в област Варна- 992 лева. Средната заплата на видинчани не достига и половината на наетите в столицата.

Най- ниско платените работници в област Видин са заетите в сектор "ресторантьорство и хотелиерство"- 415 лева. Най- висока е средната заплатата на работещите в сектор "държавно управление"- 911 лева. Видин изостава в средната работна заплата и спрямо другите две области в Северозапада- Монтана и Враца. Средната работна заплата в Монтана е 791 лева, а във Враца- 964 лева.

СнимкаНад 5 500 задължени лица плащат данъци и осигуровки в офиса на Националната агенция за приходите (НАП) във Видин, като в тях са включени 2 541 търговски дружества, бюджетни организации, училища, читалища, НПО и още 2 975 физически лица, регистрирани като еднолични търговци, земеделски производители, свободни професии и лица, упражняващи патентна дейност. Тук не са включени безработните, които сами плащат своите здравни осигуровки. Поради голямата безработица в региона в област Видин най- големите работодатели са Общините. Като най- голяма община, най-големият работодател е Община Видин. Освен тези, които работят в администрация, има и наети в различните общински предприятие и назначените по програми и проекти.

"В т.нар. "реален сектор" във Видинска област има около 10 фирми, които имат назначени над 200 работници и съответно те внасят най- голям размер данък "общ доход" и осигуровки за наети работници. Има и такива фирми, които са регистрирани в териториална дирекция "Големи данъкоплатци", а и такива, които са регистрирани в София, но осъществяват своята дейност на територията на област Видин. Със сигурност има работодатели, които плащат със закъснение дължимите осигурителни вноски. Това в никакъв случай не означава, че те бавят заплатите на своите работници. При забавяне в плащанията на осигурителните вноски се дължат лихви за закъснението, а приходната агенция може да предприема действия за налагане на обезпечителни мерки или за принудително събиране на просрочените задължения за осигуровки", заяви Милена Борисова, главен експерт в офиса на НАП- Видин.

СнимкаПриходната агенция прави ежедневни проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство:

"При констатирани нарушения се съставят актове за административни нарушения и се налагат санкции, като за различните нарушения санкциите са различни и те са регламентирани в съответните закони. През миналата година инспекторите на НАП са съставили 473 акта за нарушения. Като установените нарушения са свързани с неподаване в срок на данъчни и осигурителни декларации и други видове документи и с неиздаване на касови бележки. От миналата година се прилага и практиката да се запечатват търговски обекти в случаите на грубо нарушаване на данъчните закони."

В повечето случаи това са магазини, ресторанти и барове, като средното време на затваряне на обекта е 7 дни. За последната година в област Видин са запечатани 22 търговски обекта. По отношение укриването на данъци и осигуровки НАП прави и ревизии.

Снимка818 проверки са извършили от Дирекция "Инспекция по труда"- Видин в 682 предприятия в областта през 2017 година. Констатираните нарушения са 3636. Най- много от тях са свързани с трудовите правоотношения- 1 849. През изминалата година ръст бележат нарушенията на установени на работа хора без сключен трудов договор. За сравнение през 2016 година броят им е бил 29, а през 2017- 40.

"Установените по време на проверките забавени трудови възнаграждения през 2017 година възлизат на 670 хиляди лева. През 2016 година сумата е 150 хиляди лева. През 2016 година 9 предприятия са бавили заплати, докато през миналата година броят им се увеличава на 21 предприятия в област Видин. В резултат на контрола от страна на инспекторите по труда 10 предприятия са изплатили пълния размер на забавените заплати, а общата сума на изплатените трудови възнаграждения възлиза на 296 хиляди лева. 11 предприятия продължават да бавят заплатите на над 150 работници в размер на около 374 хиляди лева", съобщи Надежда Симеонова, директор на "Инспекция по труда"- Видин.

На този етап в "Инспекция по труда" няма шивашки предприятия, които да не плащат заплати. Здравеопазването се оказа основният бранш, в който са основните дължими суми- за 259 хиляди лева, има фирма от сферата на растениевъдството, охранителна фирма също бави трудовите възнаграждения. "Главна инспекция по труда" ще има и нови правомощия след 31 март- да иска от съда да започне производство по несъстоятелност за работодатели, които бавят заплати повече от два месеца на една трета от наетия персонал. Промените са обнародвани в Държавен вестник от 22 декември, брой 102.

"Правомощията, които Инспекцията по труда ще има, ще бъде да подготвя документите и да предявява искова молба пред съда", обясни Надежда Симеонова.

До влизането в сила на тази част от Кодекса на труда има още 2 месеца.

Вижте още

Как е най-изгодно да се отопляваме

Въпреки че все още се радваме на топло време през деня, вечерите са хладни. И все по-често поглеждаме към отоплителните уреди. Сезонът на "топлото" наближава, затова и решихме да попитаме кой е най-изгодния начин за отопление- хем да е по-евтино, хем да е топло? Анкетата сред видинчани показва, че през студените месеци всеки се отоплява според..

публикувано на 15.10.18 в 17:25

Паметна плоча на писателя Емил Коралов откриват в село Славотин

Днес разказваме за монтанското село Славотин , намиращо се на около 20 км от Монтана. Там е роден писателят Емил Коралов. Кметската управа е заета с организацията на голямо събитие- отбелязване на 90 години от основаването на читалище "Просвета" и поставянето на паметна плоча с името на българския писател, дебютирал с драматични романи през 30-те..

публикувано на 12.10.18 в 13:19

Повече пари от ЕС за изоставащите региони, но и по-строг контрол как се харчат

Граждански диалог за бъдещето на кохезионната политика като визия за развитието на област Видин или по-просто казано как и за какво да се използват средствата от Европейския съюз през следващия програмен период за развитието на региона, се състоя в крайдунавския град. Организатор на форума е Областният информационен център. В него се включиха..

публикувано на 11.10.18 в 13:37

Вярваме ли, че даренията помагат

Малко над  101 милиона  лева са  дарени  в България през 2017 г. от индивидуални дарители, компании и фондации. Това са данните от годишния анализ на Български дарителски форум. Ръстът в сравнение с предходната 2016 г. е малко над  5 млн . лв. Най-много средства през 2017 г. са дарили фондациите - приблизително  54 млн . лв., следвани от компаниите с..

публикувано на 10.10.18 в 11:00

Бъдеще за малкия бизнес у нас

326 000 малки и средни предприятия функционират в България, в тях работят около 75% от заетите в страната, повечето от тях обаче са в сферата на търговията. Това стана ясно по време на ежегодния форум за насърчаване на предприемачеството в България - Европейски ден на предприемача, който се проведе преди дни. Малките и средни компании у нас ще могат да..

публикувано на 09.10.18 в 13:41

Защо зареждаме по- скъпи горива в Северозапада

Защо има разлики в цените, на които се продават горивата? Темата провокира обаждане на жител на Берковица. Антон Младенов пътувал до София и заредил бензин на цена от 2.09 лева за литър. "На следващата бензиностанция, която погледнах, бензинът беше 2.13, горе-долу на скъпите бензиностанции- 2.22. Прибирам се в Берковица, аз знаех и тук как е,..

публикувано на 08.10.18 в 15:07