Защо е важно да пазим застрашените диви животни

Снимка: ЛРС- Чупрене

Ловно-рибарско сдружение "Миджур" в Чупрене спечели финансиране за една своя идея, насочена към опазване на природата- "Опазване на биологичното разнообразие и дивечовото богатство в Западна Стара планина", с. Чупрене. Предвидени са занимателно- обучителни модули и видеонаблюдение с цел привличане на повече млади хора към опазването на биосферния резерват Чупрене, обитаван от едни от най- застрашените от изчезване диви животни и птици. Това е естествено продължение на  друг проект на ловното сдружение- "Фотографията- един по-различен поглед към природата на община Чупрене", по който бе създаден клуб "Млад природозащитник". Бяха закупени камери и фотокапани, с които децата се учиха как да направят най- хубавите снимки и в същото време да се наслаждават на времето прекарано сред природата.

"Сега имаме амбицията да построим наблюдателна кула на такова място, където се очаква да се наблюдава дивеч. Залагаме повече на това да наблюдаваме миграцията, начина на живот на редките видове дивеч. Основна наша цел е да направим това нещо без да нарушаваме спокойствието на дивеча. Ще включим този клуб с дечицата, ще изградим вишка и ще закупим два по- хубави фотокапана", обясни ръководителят на Ловно-рибарско сдружение "Миджур"- Чупрене Владислав Антонов.

СнимкаНовите камери ще снимат преминаващия дивеч и ще правят веднага снимките на имейл. По този начин от сдружението се надяват да разберат дивечът накъде мигрира, какви миграции прави. С фотокапаните ловците ще се опитат да разберат дали се е върнал рисът, среща ли се в района една от най- редките птици в България- глухарят.

За да се реализира тази идеята са отпуснати 4 080 лева от второто издание на "Ти и Lidl за по-добър живот".

И още в "Еко Свят"- дървата и тази зима ще се използват масово сред видинчани за отопление, наред с все по-предпочитаните климатици. Това показа анкета на Радио ВИДИН.

"Зимата сме на климатици, понеже жена ми е инвалид и аз вече съм на 80 години...  На ток, с климатици. Направили сме си сметката, по- топло ни е с климатик... Аз съм с климатик. Аз съм възрастна жена, не мога да паля печки...", заявиха видинчани, които са избрали да се отопляват на уреди с ток.

"На печка с дърва. 16-17 кубика, първо 8 кубика, после още 8. Две печки горим... Купих си въглища и дърва. По- скъпи са от миналата година. Дървата миналата година ги взех 60, тази година- 70. Още май месец ги взех. Сега изнасят всичко за Румъния... Ние се отопляваме на дърва. Каква камина? Сиромашка работа- на печка, обикновена черна печка. Ние си имаме дърва от миналата година...", казват други от анкетираните.

СнимкаНа улица "Академик Стефан Младенов" във Видин, където обичайно има камиончета с дърва, сега почти няма предлагане. Когато има търговци казват, че са само работници и отказват коментар. Цената, на която се предлагат дървата за огрев е 80 лева за кубик. Според източници на Радио ВИДИН основният износ е за съседна Румъния, където кубик струва 55 евро.

Държавното горско стопанство (ДГС) във Видин също предлага дърва за огрев на населението. И тази година има предвидени количества дърва за директна продажба от временен склад, в размер, съобразен с търсенето от предходни години. Обектът е в района на село Раковица в община Макреш. Цената, на която Горското продава дървата по определен ценоразпис е 65 за плътен кубически метър без ДДС. Търсенето е през месеците май и юни. Дърводобив на дървесина от държавните горски територии се възлага съгласно наредбата за дейности в горските територии на фирми -изпълнители, с които се сключва договор.

"Тази дървесина би могла да бъде продадена директно от Горското стопанство и част от тези количества са определени за такива директни продажби. А останалата част- провеждаме друг вид тръжна процедура, чрез която дървесината бива продавана на други фирми", каза директорът на ДГС- Видин Радослав Николов.

От началото на годината актовете за нарушения в горите са над 100, над 120 кубически метра са задържаните дърва за огрев.

Местата с по- голяма концентрация на нарушения са Бяла Рада- Войница и районът на селата Арчар-Мали Дреновец- Ярловица и Септемврийци.

"Би следвало да се очаква в началото на есенно- зимния период леко увеличение на посегателствата от незаконни сечи в горите."

СнимкаНа 12-13 октомври, /петък и събота/ в град Белоградчик ще се проведе Международната научна конференция "Геопарковете и модерното общество". Организатори са Геопарк Белоградчишки скали, Община Белоградчик и Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и Националната комисия за ЮНЕСКО. Конференцията е посветена на 20-годишнината от обявяването на инициативата UNESCO GEOPARK на срещата на Европейската асоциация за опазване на
геоложкото наследство ProGEO през 1998 година в Белоградчик.

"Основните цели са да се популяризират усилията в България за основаване на геопаркове и главно на Геопарк Белоградчишки скали, който има вече две неуспешни кандидатури в ЮНЕСКО. Пък и да се напомни на колегите от глобалната мрежа, че тази инициатива наистина е популяризирана широко именно в Белоградчик", коментира преди форума професор Димитър Синьовски- преподавател в Минно-геоложкия университет.

Глобалната мрежа от геопаркове е създадена с цел да се осигури възможност на повече обекти да влязат в листа на ЮНЕСКО, но не в тази по конвенцията от 1972 година, защото там изискванията са много високи. Основната цел на геопарковете е подпомагане на местното културно, социално и икономическо развитие чрез геотуризъм.

СнимкаКонференцията ще даде възможност на местните власти, държавните органи, и други заинтересовани лица да споделят опит и добри практики в създаването, развитието и управлението на новата категория защитена територия- геопарк, и нарастващото значение на геоложкото наследство за икономиката на слаборазвитите региони чрез развиване на геотуризъм и други алтернативни форми на устойчив туризъм: културен, селски, екотуризъм.

"Във фокуса на геопарковете стои човекът и социално-икономическото развитие на регионите чрез развиване на геотуризъм и други алтернативни форми на туризъм", посочи проф. Синьовски. 

Към настоящия момент съществуват 5 георпарка под егидата на ЮНЕСКО в Гърция, 1 в Турция, 1 в Хърватия, 2 в Унгария и 1 в Румъния, както и 12 в Испания и 10 в Италия. За съжаление, уникалното ни геоложко наследство все още остава скрито за света, а страната, където е обявена тази чудесна инициатива, все още няма нито един геопарк в ЮНЕСКО.

Геоложки музей на открито- така нарича България професор Димитър Синьовски, а Белоградчишките скали са геоложки феномен с висока естетическа стойност. Те са образувани като речни конгломерати и пясъчници преди около 220 милиона години.

Вижте още

Видинската библиотека вече има 3D принтер

Живеем в свят, развиващ се ежедневно. Технологиите не просто си проправят път сред нас, но стават все по-масови. Ако преди години представите ни биха стигнали дотук, вероятно не бихме повярвали. Сега бъдещето представлява най-смелите мечти, които някога човечеството е имало. Бъдещето вече е сред нас, превърнало се в настояще - такова, в което вкъщи..

публикувано на 19.10.18 в 16:08

Социален център във Видин зарадва клиентите си с разнообразни прояви

Тази седмица беше доста активна за специалистите и клиентите от Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), който е към Фондация "Подкрепа за реализация" във Видин . Националния ден на благотворителността отбелязаха днес в ЦСРИ- Видин. Трима от специалистите в Центъра - психологът Катя Райчева, логопедът и специален педагог Даниела..

публикувано на 19.10.18 в 15:59
Бившата учебна работилница в Ново село

Как се стопанисват закритите училища в община Ново село

В Новоселска община остана само едно училище –„Св. Св. Кирил и Методий“ в общинския център. Школото, обаче, ревниво пазеше статута си на средно училище и успя да възобнови обучението до 12 клас, като създаде и професионална паралелка. А как се стопанисват училищните здания след закриването на учебните заведения в останалите села на общината?..

публикувано на 19.10.18 в 10:02

Учителят, човекът, другарят Димитров

Да отдадеш живота си на професията учител . "Човекът, когото обичам и уважавам" е заглавието на контролна работа на ученичка от 9 клас от училище в Перник . Или поне тогава, преди 40 години е била в този клас . "Класът ще има час по математика и всички са развълнувани. Не защото обичат предмета, а защото ще имат час при другаря Димитров,..

публикувано на 18.10.18 в 17:00

"Врачански Балкан" ще работи за подобряване състоянието на природни местообитания и видове птици

Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" ще работи за подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата "Натура 2000". Предвидените дейности са по проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Отпуснати са 883 340, 00 лв., от които 750 839 лв. европейско и 132 501 лв. национално съфинансиране...

публикувано на 18.10.18 в 16:56

Книга събира историята на пристанище Лом

Книга-албум "180 години Пристанище Лом“ представят днес в Лом, в рамките на програмата за отбелязване на 180-та годишнина от създаването на пристанището. Автор на книгата е Зоя Апостолова - историк-изследовател. Книгата е разделена на пет глави, свързани с периодите от развитието на пристанището. Началото е поставено през 1838 година, с което започва..

публикувано на 18.10.18 в 15:40