Ще намери ли приложение Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

Снимка: Красимир Каменов

Екип на Министерството на труда и социалната политика беше във Видин за информационна кампания, за разясняване на политиките в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалната икономика. На информационната среща заместник- министър Султанка Петрова и експерти от екипа ѝ представиха Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България. Документът е приет през март за периода до 2030 година. В него се акцентира, че възрастните хора са важен и ценен ресурс за България, а очерталите се неблагоприятни демографски тенденции на застаряване на населението изискват целенасочени управленски действия. Стратегията обединява усилията на различни институции и организации. Отговорен орган за изпълнението е Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции".


"Наистина се постарахме да изработим една Национална стратегия за активен живот на възрастните хора, защото може би знаете, че България е една от най-бързо застаряващите страни не само в Европа, а и по света. Затова като приоритет в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" ние си поставихме тази задача - да разработим тази национална стратегия, с която да бъдат подкрепени възрастните хора в България и най-вече всички ние да осъзнаем, че възрастните хора не са бреме, а капацитет, който ние трябва да използваме" - каза при откриването на информационната среща заместник-министър Султанка Петрова.


Според Султанка Петрова, демографските тенденции са обратими, но са необходими общи усилия:


"Застаряването на населението, това е факт не само в България. Това е тенденция в целия Европейски съюз. Това е и световна тенденция с изключение на някои страни, по често африкански. Тези тенденции на бързо застаряване на населението са факт в България от десет години. Това не бива да се приема като някакъв апокалипсис за България, напротив, аз мисля, че всички заедно бихме могли да направим тази промяна и да осъзнаем, че тя е възможна, ако всички ние се променим в правилната посока."


Адаптиране на социално- осигурителната и пенсионна система към застаряване на населението е сред мерките, които са заложени в стратегията. Предлагат се усъвършенстване на трудовото законодателство, за да се гарантира активен живот на възрастните хора на пазара на труда, како и въвеждане на социално приемливи поощрения за по-късно пенсиониране. Стимулиране на туризма в района - активно промотиране на природните дадености на района, за да се увеличат туристо - потокът и заетостта по места. Сред мерките в стратегията, предлагани за Северозападния регион е развитие на селски туризъм, като възрастни хора да бъдат привлечени не само за настаняването в местата за нощувки, а и да осигуряват местна продукция за храна на гостите. Друго предложение за региона е осигуряване на възможности за надомна работа с гъвкаво работно време за хора в пенсионна и предпенсионна възраст, както и облекчения за работодателите, които наемат лица над 55 години. 


В края на миналата година възрастните хора в страната, тези над 65 години по данни на Националния статистически институт са 21,3%. За област Вдини която е с най-възрастно население процентът е близо 30. Според Евростат през 2010 година хората на тази възраст в държавите от Европейския съюз са били 17,4% от населението, а до 2060 година ще  се увеличи двойно. Според Златина Найденова, държавен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" в социалното министерство, процесът на застаряване е дълготраен и трудно обратим.


"Според Европейската комисия, която определи 2012 година за Европейска година за активен живот на възрастните, терминът означава преди всичко да приспособим начина си на живот към факта, че ние като общество вече живеем по-дълго. Трябва да се възползваме от това най-вече като възможност, която ни е дадена."


Визията на Стратегията е за създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото, каза на срещата с граждани във Видин Златина Найденова:


"Като цяло политиката за подкрепа на активния живот на възрастните е част от държавната демографска политика и част от цялостната политика за устойчиво културно и икономическо развитие на страната. Възрастните хора, както беше подчертано, са важен и ценен ресурс за България. Ние искаме те да продължат да се ползват от правото си и изобщо да имат право на достойно съществуване, на пълноценно участие в живота на обществото, на добро здраве и на продуктивен живот, на развитие на умения, способности, знания и компетенции, на равно третиране и на защита на техните основни човешки права. Самият документ, който ви представяме се основава на няколко ценности, а именно- независим живот, участие в обществото, достъп до грижи и достойнство, т.е достойно защитаване на правата на възрастните хора."


При съставянето на плановете за приложение на стратегията да се потърсят организации на възрастните хора, препоръча на срещата Надежда Гъжева, председател на общинската организация на Съюза на пенсионерите във Видин. Тя отправи и конкретни предложения: 


"Искам да ви отправя няколко предложения, които да залегнат в двугодишните планове. Тук гледам приоритетите. Първи приоритет е насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта. Ние ще работим, работим и помагаме за отглеждане на деца или за отглеждане на близки болни роднини и участваме, където ни поканят само, ако сме здрави. Поставете като приоритет за възрастните хора здравеопазването- някакви мерки за здравеопазването, мерки, които да ни подпомагат финансово. На второ място за мен е приоритет подобряване на финансовата стабилност на възрастните. Ние тук сме с най-ниски пенсии, въобще пенсиите в България са ниски, но не искам да се самосъжаляваме. Вярно сега пенсиите ще ни се увеличат с 5,7 %, но по данни на Националния статистически институт  за месец април,  цените на хранителните продукти са поскъпнали с 5,8%. Какво е това увеличение?... Напълно реално и възможно е да въведете механизъм, предложете на Министерски съвет, на парламента въвеждане на 13-та пенсия. Това се прави в повечето европейски държави - прилага се и в съседна Гърция, която е потънала в дългове. Ще струва някъде около 800 милиона лева, икономистите го пишат. Завършихме годината с 2 800 000 000 лева. Какво пречеше тези 800 000 000 да се отделят за най-бедното съсловие."


Приемането на стратегията е крачка напред, но трябва да се промени отношението към възрастните хора у нас, коментира Малника Башлийска, председател на Съюза на пенсионерите във Видин.


"Аз поощрявам всяка положителна промяна, всеки поглед към хората от третата възраст, защото до сега много трудно се произнасяше думата пенсионер. Много отрицателно отношение се създаде към пенсионерите, защото младите смятат, че младите смятат, че ние ги ощетяваме и заради нас внасят осигуровки. Всъщност никой не обяснява на младите хора, че пенсионната система е на солидарен принцип… Пенсионерите са стълба, те са основите на едно общество."


От Съюза на пенсионерите във Видин продължават да настояват за приемането на Закон за възрастните хора в България. Възрастните не срещат достатъчно разбиране, казва Малинка Башлийска:


"В този закон трябва да се отрази отношението на държавата към клубовете на пенсионера, към всички възрастни хора. Трябва да се регламентира какви са задълженията на общините и какви на такива доброволци като нас, които работим за създаването на клубовете по всички населени места. Приеха се наредби в повечето общини за работата с пенсионерските клубове и клубовете на инвалидите, но те са пълни с несъвършенства."Стратегията е добра като научен продукт, но въз основа на нея трябва да се разработят мерки на регионално ниво, е мнението на Малинка Башлийска. Някои от мерките в Стратегията, като например лекарски кабинети в селата, според Малника Башлийски в региона са неприложими:


"Лекарски кабинети има, но няма лекарски кабинети във видинската болница. Това са невъзможни неща на този етап. Просто трябва да се промени тактиката и да се направят лекарски кабинети например или нещо друго. ..нещата са плачевни. Като си помисля за хората по селата, които са без лекар, без аптека, без автобуси. Как се оправят?"


Да се насочи вниманието на обществото към способности на възрастните хора, призова Малинка Башлийска.


В страната почти половин милион българи живеят с доход от 207 лева и 60 стотинки,  колкото е минималната пенсия, а в 12 области, сред които Видин и Монтана средната пенсия е под линията на бедност, която за тази година е 364 лева. От първи юли тази година е предвидено увеличение на социалната пенсия за старост със 7 лева и с 5,7 % на всички пенсии. Как с доходите от пенсии се справя  семейство възрастни хора от Видин, разказва Николай  Василев. С него разговаря Красимир Каменов:


"Основната ми пенсия е 212 лева и 81 стотинки. Взимам за втора група 31 или 32 лева. Добре, че сме със жената. И взима горе-долу толкова… Трябва да правим сметка, първо яденето, лекарствата, не може без лекарства. Мъчим някак си... Какво готвим - ориз, зеле, картофи, пилешко, което горе-долу в сравнение с другото е по- евтино. Плодове и зеленчуци не можем много да купуваме, заради цените."


Вижте още

Къде намира приложение статистиката

Какво приложение има статистиката и защо са важни данните, които събира и обработва? Поводът да потърсим повече информация по темата е Световният ден на статистиката, който се отбелязва на 20 октомври. Обявен е за такъв през 2010 година с резолюция от Общото събрание на ООН. Този ден трябва да ни напомни и да подчертае нарасналото значение на науката..

публикувано на 21.10.19 в 15:33

Важно ли е да гласуваме на местни избори

На 27 октомври отново ще гласуваме за местна власт. На нея е възложена изключително важната задача да развива населените места и да създава по-добри условия на живот за хората в тях. Общинският съвет е местният законодател, който взема решения за посоката за развитие. От своя страна кметът ръководи общинската администрация и следи за изпълнението..

публикувано на 18.10.19 в 13:27

Да си самодеец е чест и гордост

В последните десетина години, масово българите се обръщат към корените си и се включват в самодейни състави, организират фестивали и родолюбиви събития. Модерно ли е да си самодеец или това е истинската любов към родината?    Сашо Каменов е дългогодишен самодеец към танцовия състав на читалище "Паисий Хилендарски" - град Димово. Според него..

публикувано на 17.10.19 в 12:11

Отбелязваме Световния ден на прехраната

С решение, взето на 16 октомври 1945 година Организацията на Обединените нации обявява 16 октомври за Световен ден на прехраната. Днес той се чества в над 150 страни, като България се включва през 2006 година за раширяване на достъпа до храна и създаване на условия за устойчиво земеделие. Тази година с редица прояви у нас ще стартира и Националната..

публикувано на 16.10.19 в 12:45

Ще стане ли Северозападът по-добро място за живеене

В последно време отново се заговори за Целенасочена програма за развитие на Северозапада . Тя беше разработвана, обсъждана и съгласувана в продължение на няколко години и се очакваше прилагането ѝ да даде началото на процеса за растеж на слабо развитите региони в страната. Целта на подобен документ е приоритетно и целенасочено държавата да работи и..

публикувано на 15.10.19 в 13:45

"Стандартно" ли е храненето в детските градини

В детските менюта да се включат най-малко три вида пресни зеленчуци и най-малко три вида пресни плодове седмично; консервираните зеленчуци и плодове да не съдържат консерванти, подсладители и оцветители. Тези и други  промени  са предвидени в Наредба №6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Причината,..

публикувано на 14.10.19 в 15:01

Предизборно- подготовка и очаквания

След близо две седмици ще избираме местната власт за следващите четири години . Общият брой на кандидатите, които ще се борят за гласовете на българските избиратели на 27 октомври, е 36 288, съобщиха от Централната избирателна комисия. Във Видин ще избираме между 10 кандидати за кметския пост и 190 за общински съветници.  Предизборната кампания вече..

публикувано на 11.10.19 в 14:40