Как да оценим риска на работното място?

Снимка: БГНЕС

Често говорим за оценката на риска на работното място. Прави се, за да се установят опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда, с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието. Правната уредба за оценката на риска се съдържа в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършването ѝ на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Работодателите и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, са длъжни да направят оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. 

Знаем ли как да реагираме, ако има такъв риск? Повече по темата от конфедералния секретар на КТ "Подкрепа"- Александър Загоров:


"Оценката на риска се извършва от специалистите на предприятието, при необходимост подпомогнати от външни специалисти, със съдействието на лица, ангажирани в трудовия процес - ръководители, работници или техни представители, комитетите и групите по условия на труд. Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, а ако не - какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на риска... Може да  търсите синдикатите по всяко време... Съгласно законодателството, работодателят е длъжен  да направи оценка на риска, която да обхване работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и другите аспекти на работната среда и работните процеси, които представляват опасност или имат значение за безопасността и здравето при работа... Опасностите на работното място могат да са с източник, свързан с работната среда, работното оборудване, използваните суровини и материали, организацията и естеството на извършваната работа, изискванията към работещия при изпълнение на работните процедури и т.н. Като член на Европейския съюз България, в частност работещите, ги защитават и органи на Европейския съюз..."
 

Нормативните актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд можете да намерите в рубриката "Документи" на сайта на Министерството на труда и социалната политика.


На семинар във Видин беше представен "OiRA" инструмента (от англ. Online Interactive Risk Assessment- Онлайн интерактивна оценка на риска). Мероприятието е част от кампанията "Здравословните работни места управляват опасните вещества" на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа /ЕАБЗР/. С този инструмент се цели повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място и насърчаване на култура за превенция на риска. Как действа OiRA обяснява Кирил Бинев, главен експерт в КТ "Подкрепа":


"OiRA може да бъде използван от всеки желаещ да оцени свързаните със здравето и безопасността рискове, които е възможно да съществуват на работното място. В същото време OiRA е предназначен да бъде от най-голяма полза за по-малките предприятия. OiRA е разработен със специалната задача да ги подпомага при оценяването на рисковете на работното място и при изготвянето на документирана оценка на риска, включително план за действие, съобразен с изискванията за съответната стопанска дейност... Лесно може да се намери в интернет. Необходима е регистрация с валиден електронен адрес... Оценката се извършва на четири основни етапа. На този етап преглеждате конкретната оценка, която ви предстои да започнете и имате възможност допълнително да я приспособите към специфичния характер на извършваната от вас стопанска дейност. OiRA ви представя поредица от потенциални опасности или проблеми за здравето и безопасността, които е възможно да съществуват на вашето работно място. Като отговаряте с "да" или "не" на твърденията/въпросите, потвърждавате дали въпросните опасности или проблеми са налице. По ваша преценка вие може да подминавате въпроси и да отговаряте на по-късен етап. Следва оценка. На този етап ви се дава възможност да определите степента на риска за всеки от проблемите, срещу които сте отбелязали "за разрешаване" при идентифицирането на рисковете. На четвъртия етап от оценката можете да решите какви мерки ще предприемете по отношение на идентифицираните рискове и какви ресурси е вероятно да са ви необходими. Въз основа на тази информация на следващия етап автоматично се генерира доклад..."


Тодор Георгиев е работил 28 години във "Видахим" и счита, че и тогава и сега контролът на риска и безопасността  на работното място е занижен:


"Всичко беше проформа. Инструктаж и нищо по-съществено. Имаше инциденти тогава... Трябва да има безопасност на труда, а рисковете да се сведат до минимум. Няма нищо по- ценно от човешкия живот... Сега се гледа печалбата... Синдикатите и да потърсиш надали ще помогнат..."


Най-пряко ангажирани да следят да не се накърняват трудовите права на работниците и служителите са:


1. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Тази агенция има множество териториални структури, които следят за спазването на трудовото законодателство;


2. Синдикалните организации. Синдикатът представлява професионална организация за защита на интересите на работниците и служителите пред работодателя. За да може синдикатът да те защити, е необходимо да членуваш в синдикалната организация в предприятието, в което работиш;


3. Съдилищата в България. В случай, че работодателят нарушава трудовите ти права, имаш право да потърсиш и съдебна защита.
Вижте още

Близо 40% от българите живеят в енергийна бедност

Близо 39,2% от българите не успяват да отопляват комфортно домовете си през зимата, както и да ги охлаждат през лятото по данни Европейската обсерватория за енергийна бедност. Делът от населението, което не може да поддържа домовете си достатъчно топли е най- високият в Европейския съюз. Същото се отнася и за дела на домакинствата, които..

публикувано на 18.11.19 в 15:10

Алексей Александров, кмет на Винище: "Човек постига целите си, ако е деен и хората му вярват"

Дойдох от Монтана в родното село на баба ми и дядо ми и останах. Хората ме избраха за кмет, и така вече 7 мандата, започна разказа си кметът на Винище, Алексей Александров: "Обичам това място и правя всичко по силите си за възраждането му, макар че не винаги е лесно. В началото ентусиазмът ми бе много по-голям, защото бях млад и мислех, че няма..

публикувано на 15.11.19 в 17:15

Рецептата да бъдем успешни и щастливи

В края на всяка година правим равносметка дали сме успели да постигнем това, което сме си поставили за цел или не. Успешни и щастливи ли сме и как да го постигнем? Понякога отговорите могат да ни   доведат до депресивни състояния или точно обратното - към мотивация за позитивна промяна. Как да се свържем със своето щастие, за да бъдем успешни-..

публикувано на 14.11.19 в 11:54

Расте броят на училищните психолози- подобрява ли се дисциплината в клас

Преди дни от Министерство на образованието и науката обявиха, че двойно се е увеличил броя на училищните психолози и педагогически съветници в страната за последните две години. Това съобщи заместник- министърът на образованието Деница Сачева , по време на Международната конференция "Допълваща и алтернативна комуникация". Тя допълни, че всичко това..

публикувано на 13.11.19 в 12:39

30 години след 10 ноември- докъде я докарахме?

Изминаха 30 години от падането на Берлинската стена и свалянето на Тодор Живков от власт- събития, които промениха страната ни, Европа и света. Това е началото на така наречения "преход" в България.  Какво спечелихме и какво изгубихме три десетилетия след началото на промените в държавното устройство на страната? "Преходът приключи някъде..

публикувано на 12.11.19 в 15:14

300 машини ще чистят снега в Северозапада

Готовността за зимно поддържане на пътищата беше обсъдена на заседания в областните администрации в Северозапада в началото на месеца. Институциите- пожарната служба, спешна помощ и други отчитат, че имат готовност да реагират при усложнена зимна обстановка. Каква готовност имат Общините?  "Крайно съм недоволен... По принцип винаги ни изненадва..

публикувано на 11.11.19 в 13:55

Жители на Дъбравка: "Младите трябва да имат реални стимули, за да се върнат по селата"

"Преди години имаше две постановления на Министерски съвет, които бяха насочени към младите хора. По това време също имаше един период на обезлюдяване на граничните райони и правителството търсеше начини за връщането на младите хора по селата. И наистина тогава се получи, но бяха дадени и много преференции. Тук имахме в стопанския двор над 1000..

публикувано на 08.11.19 в 16:00