В Лом набират кандидати за потребители и асистенти

Снимка: Радио ВИДИН

В община Лом тече кампания за набиране на кандидати за потребители и асистенти по реда на Закона за личната помощ. Желаещите да ползват социалната услуга трябва да подадат своите документи в сградата на Общинска администрация. 

За лична помощ могат да кандидатстват хора с право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Освен за възрастни, могат да се подават и заявления и за деца с право на чужда помощ и без право на такава. Кандидатите за асистенти пък  не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, както и да не са им налагани мерки по Закона за зашита от домашно насилие. 

Самият закон има за цел да подпомогне хората с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, да водят независим живот, активно да се включват и да участват в обществения живот, както и да имат гарантиран достъп до услуги и дейности. Хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция "Социално подпомагане", могат да заявят услугата в Община Лом.