Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Представяне на книгата на проф. Владимир Чуков "ДАЕШ. (Не)Ислямска държава" в Арт салона на Радио Варна

Проф. Владимир Чуков е роден на 22 април 1960 г. в Атина, Гърция. Учи във френски колеж в Тунис, а впоследствие завършва Френската гимназия в София. Дипломира се във факултета по обществени науки на Дамаския университет, Сирия. Защитава дисертация на тема "Политическата партия в арабския свят през последните две десетилетия (1970-1990). Сравнителен анализ" и получава степента "доктор". През 1998 г. става доцент, през 2005 г. - доктор на икономическите науки, а през 2007 г. - професор. Преподава в редица български университети: Софийския университет "Св. Кл. Охридски", Варненски свободен университет, Нов български университет и други.  Член е на редица международни научни организации, сред които са European Association for Middle East Studies, Central Eurasian Society Studies и други. Автор е на редица книги, сред които: „Ислямският фундаментализъм“, „Западноевропейският ислям“, „Ал Кайда с перо и сабя“, „Арабският Близък Изток и Централна Азия“, „ДАЕШ.(Не)ислямска държава.  Издаван е в САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Русия, Турция, Румъния и др.Галерия