Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "репортер" – във Велико Търново, в Сливен, в Силистра, в Добрич и в Кюстендил

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "репортер" – във Велико Търново, в Сливен, в Силистра, в Добрич и в Кюстендил.


Кратко описание на задълженията на длъжността "репортер"

Заемащият длъжността:

·  Всекидневно следи развитието на обществено-политическия живот у нас, информира за процесите, приоритетите и тенденциите в развитието на региона;

·  Следи за всички събития в региона и уведомява дежурния редактор и/или прекия си ръководител за извънредни събития, за които е узнал или на които е станал свидетел в работно и извънработно време;

·  Проследява в развитие всички събития в своя регион и осигурява предварителни информации за тях;

·  Отговоря за съдържанието на звуковите файлове и текстовете, които е създал, както и за живите си включвания в програмата;

·  Информира пълно, точно и безпристрастно за отразяваното събитие, като излъчва само информация, чийто източник е известен, а в новинарските емисии предава само фактите без елементи на свой коментар.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Висше образование;

·  Професионален опит в сферата на журналистиката – минимум 1 година;

·  Висока степен на езикова култура и подготовка по български език – писмено и говоримо;

·  Отлични гласови данни, без говорни дефекти и диалектен изговор;

·  Добра техника на говор пред микрофон;

·  Способност за ориентиране и бърза реакция в екстремни ситуации;

·  Добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии;

·  Познаване на държавното и законово устройство на Република България, основните принципи на Конституцията, политическата, социалната и икономическата система на държавата и региона;

·  Ползване на чужд език - предимство.

За да кандидатствате, изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка и копие от диплома за завършено образование, до 17 ч. на 17.09.2016 г., на електронен адрес: horizont.dir@bnr.bg или на адрес: София, бул. „Драган Цанков“ № 4 – за участие в подбор за заемане на длъжността "репортер".

Повече информация на телефон 02 9336 242.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.