Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "юрисконсулт"

Кратко описание на задълженията на длъжността "юрисконсулт"

Заемащият длъжността:

·  Следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР;

·  Изготвя договори, правни становища и други документи, свързани с дейността на БНР;

·  Дава правни консултации във връзка с прилагане на нормативни и административни актове;

·  Подготвя проекти на правила, процедури, образци на документи и други вътрешни актове;

·  Следи за измененията на нормативната уредба и спазването на нормативните изисквания;

·  Осъществява процесуално представителство на БНР.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Висше юридическо образование и придобита правоспособност;

·  Добро познаване на действащото законодателство в областта на гражданското, административното, трудовото и облигационното право;

·  Познаването на законодателството в областта на интелектуалната собственост и медийните услуги е предимство;

·  Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки е предимство;

·  Отлични умения за работа в екип;

·  Отлични компютърни умения;

·  Доброто владеене на английски език е предимство.

Ние ви предлагаме:

·  Динамична, интересна и предизвикателна работа в единственото национално обществено радио в България;

·  Възможност за професионално развитие;

·  Безсрочен трудов договор след изтичане на изпитателния срок.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка и копие от диплома за завършено образование, до 17 ч. на 23.09.2016 г., на електронен адрес: jurists@bnr.bg или на адрес: София, бул. „Драган Цанков“ № 4 – за участие в подбор за заемане на длъжността "юрисконсулт".

Повече информация на телефон 02 9336 323.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.