Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист-оркестрант- виолончелист

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант- виолончелист.

Кандидатите да имат завършено висше или средно специално музикално образование.

Конкурсът ще се състои на 9ноември  2016 г. от 13.30 часа  в зала „Орфей” на БНР - бул.”Драган Цанков“ 4.

Необходимите документи :  молба и подробна автобиография ( адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията  на  БНР  до

4 ноември 2016 г.

Програма:

1. Йозеф Хайдн - Концерт за виолончело в Ре мажор - І част с каденца  или Концерт за виолончело в До мажор -І част с каденца

2. По избор на кандидата от следните концерти:

Антонин Дворжак – Концерт за виолончело І част

Роберт Шуман – Концерт за виолончело І част

Едуард Елгар – Концерт за виолончело  І и ІІ части

Пьотр Илич Чайковски – Вариации на тема Рококо

Част от концерт за виолончело със съпоставима трудност.

Оркестровите трудности ще бъдат предоставени на пропуска на БНР и ще бъдат публикувани на страницата на БНР допълнително.

Справки на тел.  02/ 9336 396 и 02/ 9336 261