Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист-оркестрант, водач на група виоли

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант, водач на група виоли.


Кандидатите да имат завършено висше или средно специално музикално образование.

Конкурсът ще се състои на 29 ноември 2016 г. от 13.30 часа  в зала „Орфей” на БНР - бул.”Драган Цанков“ 4.

Необходимите документи :  молба и подробна автобиография ( адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията на  БНР до

25 ноември 2016 г.

Задължителна програма :

1. Карл Щамиц – Концерт за виола І част с каденца и ІІ част или Франц Антон Хофмайстер – Концерт за виола І и ІІ част

2. Първа част (с каденца, ако има) от следните концерти за виола, по избор на кандидата:

Паул Хиндемит

Уилям Уолтън

Бела Барток

Алфред Шнитке

Оркестровите трудности ще бъдат предоставени на пропуска на БНР и ще бъдат публикувани на страницата на БНР допълнително.

Справки на тел.  02/ 9336 396, 02/9336 261