Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – завеждащ кореспондентски пункт на БНР в Русия

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – завеждащ кореспондентски пункт на БНР в Русия


Кратко описание на задълженията за длъжността:

·  Всекидневно следи събитията в съответната държава и съставя сводка с предстоящите събития, която предоставя на БНР по електронен път;

·  Всекидневно предлага журналистически материали във всички радиожанрове за националните и регионалните програми;

·  Присъства лично и отразява събития от особено значение за България, включително посещения на български представители в съответната държава;

·   Следи за всички събития в държавата и региона, и уведомява дежурния редактор и/или прекия си ръководител за извънредни събития, за които е узнал или на които е станал свидетел в работно и в извънработно време;

·  Проследява в развитие всички събития в държавата и в региона, и осигурява предварителни информации за тях;

·  Отговоря за съдържанието на звуковите файлове и текстовете, които е създал, както и за живите си включвания в програмата;

·  Информира пълно, точно и безпристрастно за отразяваното събитие, като излъчва само информация, чиито източник е известен, а в новинарските емисии предава само фактите без елементи на свой коментар.


Изисквания за заемане на длъжността:

·  Висше образование;

·  Професионален опит – минимум 3 години, от които минимум 1 година в радио или в телевизия;

·  Висока степен на езикова култура и подготовка по български език – писмено и говоримо;

·  Добра компютърна грамотност;

·  Владеене на руски език, както и на поне още един западен език;

·  Познаване на държавното и законово устройство на съответната страна, на основните проблеми на международната политика, както и на приоритетите и задачите на българската външна политика.


За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка и копие от диплома за завършено образование до 17 ч. на 31.01.2017 г. на електронен адрес: horizont.dir@bnr.bg или на адрес: София, бул. „Драган Цанков“ № 4 – за участие в подбор за заемане на длъжността – завеждащ кореспондентски пункт на БНР в Русия.

Повече информация на телефон: 02 9336 242.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.