Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – аналитик, компютърни комуникации в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Техника“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – аналитик, компютърни комуникации в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Техника“.

Кратко описание на задълженията за длъжността:

·  Да осъществява анализ на компютърните конфигурации на информационните системи в БНР;

·  Да следи за проблеми в компютърната мрежа на БНР;

·  Да инсталира, конфигурира, тества, актуализира, поддържа и администрира компютърни конфигурации;

·  Да изпълнява задачи, свързани с експлоатацията и гарантиране безаварийната работа на компютърните системи.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – висше, степен бакалавър, специалности от областта на ИТ, телекомуникации и други сродни; магистърска степен е предимство;

·  Професионален опит - минимум 1 година в областта на ИТ;

·  Опит в работата с Windows работни станции;

·  Добра степен на ползване на английски език; втори чужд език е предимство;

·  Опит при работа със софтуери за аудио редактиране е предимство;

·  Комуникативни способности и умение за работа в екип.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка, както и копие от диплома за завършено образование, не по-късно от 17 ч. на 24.03.2017 г., на електронен адрес:jobs.it@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.