Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

БНР обявява подбор за заемане на длъжността ръководител отдел „Връзки с обществеността и събития“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността – ръководител отдел „Връзки с обществеността и събития“.
 
Задължения на заемащия длъжността:
·  да ръководи, организира, координира и контролира дейността, свързана с функционирането на отдела;
·  да разработва PR – стратегия на Българското национално радио;
·  да организира, осъществява и развива по подходящ начин всички дейности от PR - стратегията на БНР и създаването на позитивен имидж, като представя Българското национално радио по възможно най-добрия начин пред медии, медийни партньори и обществото;
·  да осъществява контакт от името на Българското национално радио с представители на информационни агенции, радиа, телевизии, вестници и други средства за масова информация;
·  да предоставя информация за медиите от името на Българското национално радио, предварително съгласувана с ръководството;
·  да отговаря за подготовката на кризисен PR в извънредни ситуации;
·  да проследява публикациите в пресата за БНР и да ги предоставя на вниманието на генералния директор и съответните ръководители на структури;
·  да контролира дейностите по организация и реализация на вътрешни и външни събития, инициирани от БНР или с участието на негови представители в качеството им на такива.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
·  Образование - висше, магистърска степен от специалност в областите на хуманитарните или социални, стопански и правни науки;
·  Професионален опит - 3 години в медии или в сферата на връзките с обществеността;
·  Много добра компютърна грамотност;
·  Отлично владеене на английски език, втори чужд език - предимство;
·  Умение за работа в екип;
·  Комуникативност, организационни и координационни умения;
·  Бърза реакция, оперативност и способност за работа в динамична среда.
 
Начинът на провеждане на подбора е:
·  първи етап - предварителен подбор по документи;
·  втори етап – събеседване с кандидатите.
 
За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и диплома за завършено образование, не по-късно от 28.07.2017 г., на адрес: kandidati@bnr.bg
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.