Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

БНР набира техници - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“

Българското национално радио набира техници - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – средно техническо - радиотехника, звукотехника, телекомуникации и други подобни;

·  професионален опит в областта на звукотехниката -  предимство;

·  умение за работа в екип.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – интервю с одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка, както и копие от дипломата за завършено образование, не по-късно от 17.00 часа на 01.06.2018 г. на електронен адрес: jobs.it@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.