The European Union Songbook издава "Книга на песните на Европейския съюз"

"Книга на песните на Европейския съюз" ще издава Датската неправителствена организация The European Union Songbook. Целта на проекта е опознаване на музикалните култури и развитие на чувството за принадлежност към ЕС чрез споделяне на песни от всички нации.

Гражданите на ЕС са поканени да изберат чрез гласуване шест най-обичани песни от своята страна. Събраните от всички страни песни ще бъдат издадени и представени на Деня на Европа на 9 май 2019 г. Текстовете им ще бъдат преведени на английски език.

Песните са разделени в шест категории: "Песни за любовта", "Природа и сезони", "Свобода и мир", "Народни песни", "Песни за вярата" и "Детски песни". 

Партньор на датската организация в България е Академията за Музикално и танцово изкуство в Пловдив. Тя е подбрала българските песни, за които може да се гласува.

До момента над 23 000 души от 13 страни членки са гласували за шест песни, които да представят страната им. С печалбата от издаването на първата книга ще се финансира издаването на втора книга, в която всички песни ще се преведат на всичките 24 официални национални езика на общността, така че всички граждани да имат възможност да могат да пеят 162-те песни на родния си език.

За българските песни може да се гласува в интернет на адрес www.eu-songbook.org. Срокът за гласуване е до 18 юни 2018. Проектът има и адрес във Фейсбук.