Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър, Втори цигулки с двама солист-оркестранти

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР, Втори цигулки с двама солист-оркестранти.

Изискване към кандидатите:

·  образование – висше или средно музикално;

·  умение за работа в екип;

·  комуникативност.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – прослушване със следната програма:

І. Един от следните концерти по избор I част с каденца:

1. Моцарт – Концерт за цигулка № 2;

2. Моцарт – Концерт за цигулка № 3;

  3. Моцарт – Концерт за цигулка № 4;

  4. Моцарт – Концерт за цигулка № 5.

ІІ. I-ва част (с каденца, ако има) или II и III от романтичен концерт по избор или виртуозна пиеса.

III. Оркестрови трудности:

1.  Брамс – Симфония № 1 – 4-та част;

2.  Брамс – Концерт за пиано № 1 – 3-та част;

3.  Менделсон – Сън в лятна нощ – Скерцо;

4.  Барток – Концерт за оркестър;

5.  Брукнер – Симфония № 9 – 3-та част.

За да кандидатствате, моля, изпратете чрез поща или куриер, или подайте в канцеларията на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, не по-късно от 17 ч. на 17.09.2018 г., автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование и декларация за съгласие за обработване на личните данни, която можете да изтеглите от тук.

Ще бъдат разгледани само документите, получени в БНР преди изтичане на посочения срок.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на прослушване, което ще се проведе на 20.09.2018 г. от 14.00 ч. в зала „Орфей“ на БНР.