Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“

Българското национално радио (БНР) набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“

Задължения на заемащия длъжността:

- ежедневно да следи и да бъде запознат с новинарския поток у нас и по света;

да отразява и реализира възложените от продуцента на редакцията събития, пресконференции и интервюта;

да следи по време на дежурство непрекъснато всички достъпни за БНР информационни източници, от които да подготвя и подрежда информационните емисии;

-  да редактира смислово, фактологически, стилистично и граматически получените  текстови информации;

-  да установява предварителен контакт със събеседниците, като ги информира за темите и въпросите, които ще се обсъждат в ефир или в интервюто;

-  да реализира собствени материали за интернет страницата на БНР и да отразява на сайта значимите спортни събития.

Изисквания за заемане на длъжността:

-  висше образование;

-  професионален опит като журналист - предимство;

-  висока степен на езикова подготовка по български и чужд език – писмено и говоримо, добри гласови данни и липса на говорни дефекти;

-  способност за работа в екип, способност за работа под напрежение и в екстремни ситуации;

-  добра компютърна грамотност и умения за работа с текстообработващи и звукообработващи програми.

Начинът на провеждане на подбора е:

-  първи етап - предварителен подбор по документи;

-  втори етап – практическа задача, прослушване пред микрофон и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка,  диплома за завършено образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, до 17 ч. на 17.09.2018 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.