Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за техник в дирекция „Техника“, сектор „Технически апаратни, координация и контрол“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – техник в дирекция „Техника“, сектор „Технически апаратни, координация и контрол“.

Основни функции и задължения на длъжността:

·  да участва в техническата подготовка и при провеждането на националните радиопрограми;
·  да извършва предварителните технически проби и разпределението на звуковите сигнали, постъпващи по линии от външни обекти и от обекти в БНР и да прави контролни записи на входящите сигнали;
·  да контролира зрително и слухово качеството на звуковия сигнал на програмите преди подаване към радиопредавателната мрежа и да подпомага дежурния инженер при осъществяването на технико-технологичния контрол при подготовката и провеждането на радиопрограмите.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – средно техническо;
·  добра компютърна грамотност.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;
·  втори етап – интервю с одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование, и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, не по-късно от 17 ч. на 01.02.2019 г. на електронен адрес: jobs.it@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.