Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за техник в дирекция „Техника“, сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – техник в дирекция „Техника“, сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“.

Основни функции и задължения на длъжността:

·  да извършва електрически и механичен монтаж на звукотехнически, съобщителни и компютърни съоръжения и инсталации;
·  да работи за поддържане на техническата изправност на студийните, репортажните,съобщителните, радиотелевизионните и приемни спътникови съоръжения и инсталации в БНР;
·  да изработва електронни и електромеханични възли и устройства, необходими за производството и провеждането на радиопрограмите;
·  да участва в измерването, настройката и пускането в експлоатация на нови или реконструирани студийни обекти и съоръжения.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – средно специално по радиотехника, звукотехника, телекомуникации и други подобни;
·  професионален опит в областта на звукотехниката – предимство;
·  добра компютърна грамотност;
·  комуникативност, инициативност, оперативност, умение за работа в екип.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;
·  втори етап – интервю с одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование, и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК,не по-късно от 17 ч. на 01.02.2019 г. на електронен адрес: jobs.it@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.