Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в редакция „Информация“ на програма „Радио София“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в редакция „Информация“ на програма „Радио София“

Задължения на заемащия длъжността:

 • Всекидневно да следи развитието на обществено-политическия живот у нас, да бъде информиран за процесите, приоритетите и тенденциите в развитието на столицата и обществото, както и за основните тенденции в световната политика, икономика и култура;
 • Да следи за всички събития в столицата и региона и да уведомява дежурния редактор и/или прекия си ръководител за извънредни събития, за които е узнал или на които е станал свидетел в работно и извънработно време;
 • Да проследява в развитие всички събития в региона и осигурява предварителни информации за тях;
 • Да отговаря за съдържанието на звуковите файлове, видеофайловете и текстовете, които е създал, както и за живите си включвания в програмата;
 • Да информира пълно, точно и безпристрастно за отразяваното събитие, като излъчва само информация, чиито източник е известен.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, бакалавърска степен от специалност в областите на хуманитарните, педагогическите, социалните, стопанските, правните науки или изкуства;
 • Професионален опит - предимство;
 • Висока степен на езикова и говорна култура по български език;
 • Отлични гласови данни, без говорни дефекти и диалектен изговор;
 • Умение за работа в екип;
 • Инициативност, оперативност и способност за работа в динамична среда и в екстремни ситуации;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Познаване на държавното и законово устройство на Република България, основните принципи на Конституцията, политическата, социалната и икономическата система на държавата и столицата;
 • Познаване на основните международни политически и социални проблеми, основните световни организации, както и организациите, в които членува Република България;
 • Ползване на чужд език - предимство.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка, копие от диплома за завършено образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, на електронен адрес: sofia@bnr.bg, до 20.08.2019 г.

Повече информация на телефон 02 9336 321.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.