Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – юрисконсулт в дирекция „Правна“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция „Правна“

Задължения на заемащия длъжността:

 • да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР;
 • да изготвя проекти на договори, правни становища и други документи, свързани с дейността на БНР;
 • да дава правни консултации във връзка с прилагане на нормативни и административни актове;
 • да подготвя проекти на правила, процедури, образци на документи и други вътрешни актове;
 • да следи за измененията на нормативната уредба и спазването на нормативните изисквания;
 • да осъществява процесуално представителство на БНР, както и представителство пред държавни и общински органи, частни съдебни изпълнители, нотариуси.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше юридическо образование и придобита правоспособност;
 • добро познаване на действащото законодателство в областта на гражданското, административното, трудовото и облигационното право;
 • познаването на законодателството в областта на интелектуалната собственост и медийните услуги е предимство;
 • доброто владеене на английски език е предимство;
 • познаване на законодателството в областта на обществените поръчки е предимство;
 • много добра компютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии;
 • комуникативни и организационни умения, както и умение за работа в екип;
 • бърза реакция, оперативност и способност за работа в динамична среда;
 • инициативност, креативност, способност за гъвкави и самостоятелни решения.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • първи етап – предварителен подбор по документи;
 • втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която можете да изтеглите ТУК, до 17 ч. на 11.10.2019 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап на подбора.