Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

БНР и НУРТС обсъдиха вариантите за подобряване на комуникацията помежду си

Срещата между представители на БНР и „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД бе проведена в Комисията за регулиране на съобщенията.

В Комисията за регулиране на съобщенията беше проведена експертна среща с представители на Българското национално радио (БНР) и „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за обсъждане на технически въпроси във връзка със задълженията за непрекъснатост на излъчванията от страна на БНР и провеждане на профилактики на излъчващите съоръжения от „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

БНР и „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД обсъдиха всички договорени мерки за координация и допълнителни механизми на уведомяване, както при кризисни ситуации, така и при извършване на планираните профилактики.