Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“

Задължения на заемащия длъжността:

 • Участва и подпомага процеса по разработване на бюджетни прогнози, проектобюджет и бюджет на БНР;
 • Осъществява консолидиране на бюджети, приложения и справки на регионалните радиостанции на БНР;
 • Участва в процеса по подготовката на предложения и необходимите документи за корекции по бюджета на БНР за текущата година и извършва приетите от Управителния съвет на БНР промени;
 • Съдейства при контрола и анализа на разходи по бюджета на БНР, както и в други дейности, свързани със счетоводната политика и процедури на организацията;
 • Изготвя справки, анализи, отчети и доклади, както и подготвя кореспонденция към външни и вътрешни потребители;
 • Участва в разпределението на оперативните разходи по структурни звена в БНР-София;
 • Подпомага изготвянето на заявка за ежемесечен лимит за разходи и актуализирана прогноза за следващите два месеца;
 • Обработва и актуализира информацията в справки, отчети и в бази данни, в т.ч. и договори, необходима за оперативната дейност и поддържа електронен архив с изготвената информация;
 • Следи промените в нормативната уредба, свързани с бюджетната дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование, предимство - специалности финанси и счетоводство; 
 • Професионален опит - минимум 2 години;
 • Задълбочени познания в областта на публичните финанси, бюджета и счетоводството;
 • Познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол в бюджетните организации; 
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office, отлично ниво на владеене на Excel;
 • Висока аналитичност и отлични умения за работа с източници и информация от различен тип;
 • Отлични умения за събиране, обобщаване и анализиране на разнородна икономическа информация;
 • Отговорност, инициативност и стремеж към постигане на резултати при спазване на определените срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • първи етап - предварителен подбор по документи;
 • втори етап - практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която можете да изтеглите ТУК, до 17 ч. на 02.12.2019 г., на адрес: karakachanova@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.