Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за експерт в дирекция „Международно сътрудничество“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, международно сътрудничество в дирекция „Международно сътрудничество“, сектор „Международни връзки“.

Задължения на заемащия длъжността:

 • Да осъществява сътрудничеството на Българското национално радио с чуждестранни медии, Европейския съюз за радио и телевизия /EBU/ и други международни организации, както и да води официалната кореспонденция на БНР с чужбина;
 • Да поддържа делови връзки с институции като МВнР, чужди посолства у нас и наши посолства в чужбина;
 • Да следи и обобщава получаваната информация от чужбина и я предоставя на съответните звена в БНР;
 • Да се запознава и да следи отчетите от съвещания, регламенти на конкурси и фестивали, материали за спортни прояви и други, свързани с международната дейност на БНР;
 • Да организира, координира и подготвя провеждането на международни съвещания, семинари и други прояви, когато БНР е домакин;
 • Да участва при изработването на споразуменията за сътрудничество на БНР с чуждестранните радиоорганизации, да съгласува и уточнява със съответната страна проектите за сътрудничество и да следи за изпълнението на постигнатите договорености;
 • Да подготвя и съгласува участието на БНР в международни прояви - съвещания, семинари, конкурси, фестивали, обучения и др., както и отразяването от БНР на важни международни и спортни събития в чужбина;
 • Да осигурява техническо и друго съдействие на чуждестранни журналисти в съответствие с ангажиментите на БНР в двустранните договори с чужди радиостанции, както и с тези по линия на Правилника за обмен на програми и съдействие на радиоорганизациите, членуващи в ЕВU.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, бакалавърска степен;
 • отлично владеене на английски език, владеенето на втори език - френски или руски, е предимство;
 • добра компютърна грамотност;
 • комуникативни, организационни и координационни умения;
 • умения за работа в екип;
 • инициативност, бърза реакция, оперативност и способност за работа в динамична среда.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • първи етап – предварителен подбор по документи;
 • втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие на диплома за завършено висше образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, до 27.03.2020 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втория етап от подбора.