Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Програма за управление на БНР в периода 2020 – 2022 година

Снимка: БГНЕС

След извършен задълбочен анализ и в изпълнение на Концепцията за развитие на националното радио г-н Андон Балтаков представи пред Съвета за електронни медии/СЕМ/ програма за управление на БНР в периода 2020 – 2022 година.

Документът е резултат от извършен задълбочен преглед и анализ на структурните звена на БНР, техните направления на дейност, отговорности и взаимовръзки, както и анализ на финансовото състояние и целесъобразно разходване на средства. 

Целта е анализите да доведат до актуализиране на длъжностните характеристики на заетите в БНР лица и поетапното им привеждане в съответствие с програмните, технологичните и административните потребности на БНР.

Програма за управление на БНР в периода 2020 – 2022 година.