Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

Заповед № 6-459/14.08.2020 г. на генералния директор на БНР за прекратяване  на обявения със Заповед № 6-386/13.07.2020 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ част от масивна сграда, състоящ се от кухненски блок (общо шест помещения) и зала за хранене.

Цялата информация за обявения на 13.07.2020 година търг можете да откриете тук.